ติดต่อเรา
 • ศูนย์บริการลูกค้า:Tel.+66  02 6491999 
   
  จันทร์ ถึง ศุกร์
  ตั้งแต่เวลา:8.30 - 17.00   
   
  อีเมล : callcenter.th@aig.com

ติดต่อเรา

เอไอจี ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลแลคุณและครอบครัว คุณสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

ชั้น 12A และชั้น 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330       
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0100522000494

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 9 อาคารวรวิทย์ เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Call Center
ทะเบียนเลขที่ บมจ. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107554000283

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: +66 2649 1999
โทรสาร: +66 2649 1998
E-mail: Callcenter.th@aig.com

แนะนำติชมการบริการ ติดต่อเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์: +66 2649 1596
โทรสาร: +66 2649 1599
E-mail: Complaint.th@aig.com


ประกันภัยรายบุคคล 
(ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ)

โทรศัพท์ : +66 2649 1999 

ประกันภัยธุรกิจ

Casualty
โทรศัพท์ : +66 2649 1401-7

Energy
โทรศัพท์ : +66 2649 1412-7

Financial
โทรศัพท์ : +66 2649 1422-4, 1426

Trade Credits
โทรศัพท์ : +66 2649 1421

Property
โทรศัพท์ : +66 2649 1443-1444, 1446, 1449-1450

Marine Cargo
โทรศัพท์ : +66 2649 1431-9

Combined
โทรศัพท์ : +66 2649 1999

Group Travel Accident Plan
โทรศัพท์ : +66 2649 1999


สำนักงานขายต่างจังหวัด

ภาคเหนือ
เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ : +66 53 281 901-3

พิษณุโลก 
โทรศัพท์ : +66 55 280 355

นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ : +66 56 223 753-4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา 
โทรศัพท์ : +66 44 205 224-8

ขอนแก่น 
โทรศัพท์ : +66 43 341 868-70

อุดรธานี 
โทรศัพท์ : +66 42 325 316-7

ภาคตะวันออก

ชลบุรี 
โทรศัพท์ : +66 38 272 152-4

ระยอง 
โทรศัพท์ : +66 38 807 525-7

ภาคใต้

หาดใหญ่ 
โทรศัพท์ : +66 74 231 238-9

ภูเก็ต 
โทรศัพท์ : +66 76 256854 - 65

สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : +66 77 217 127-30