Skip Navigation?

“เอไอจี” ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

06.08.2017

aig-csr-flood-lao

นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์  รองประธานอาวุโส ธุรกิจนายหน้าและลูกค้าองค์กร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายฌานพล รตนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 1 จากซ้าย) กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 130,000 บาท ให้กับ นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยก่อนหน้านี้ เอไอจีได้ระดมความช่วยเหลือจากพนักงานด้วยการบริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่ม และของใช้จำเป็น มอบให้กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเอไอจีที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด Make the world a safer place หรือ สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม ที่มุ่งเน้นกิจกรรม 3 ด้าน คือ ส่งเสริมความปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมความมั่นคง (Security) และช่วยเยียวยาเมื่อมีภัย (Disaster Relief)

 

#############

เกี่ยวกับเอไอจี

เอไอจีเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก ที่มีผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีความหลากหลายมากที่สุด ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 100 ปี และดำเนินธุรกิจกว่า 80 ประเทศ และเขตการปกครองทั่วโลก มีการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการและการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมสูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงมีความชำนาญด้านการบริการ สินไหมทดแทน และความแข็งแกร่งทางการเงินที่ยอดเยี่ยม เอไอจีจึงช่วยให้ลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอไอจี โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aig.co.th

โปรด แชร์