Skip Navigation?

“เอไอจี” มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิเมาไม่ขับ

18.08.2019

aig-ddd2019

กลุ่มบริษัทเอไอจีประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก นำโดย นายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ ประธานคณะผู้บริหารและประธานกลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย ( ที่2 จากซ้าย ) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับมูลนิธิเมาไม่ขับ ต่อเนื่องเป็นปีที่  7 โดยมี นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ( ที่2 จากขวา ) เป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนี้เอไอจียังได้ร่วมมือกับชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนและมอบหมวกกันน็อคให้กับเด็กๆและเยาวชนทั่วประเทศที่ต้องโดยสารรถจักรยานยนต์เป็นประจำ

โดยกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นเป็นเจตนารมณ์ของเอไอจีที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้าแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่เอไอจีเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยกิจกรรมเพื่อสังคมที่เอไอจีจัดขึ้นจะดำเนินการภายใต้แนวคิด Make the world a safer place หรือ สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 3 ด้าน คือ ส่งเสริมความปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมความมั่นคง (Security) และช่วยเยียวยาเมื่อมีภัย (Disaster Relief)

########################

เกี่ยวกับเอไอจี

เอไอจีเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก ที่มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความหลากหลายมากที่สุด ด้วยประสบการณ์อันยาวนานถึง 100 ปี และดำเนินธุรกิจกว่า 80 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก มีการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการและการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมสูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงมีความชำนาญด้านการบริการ สินไหมทดแทน และความแข็งแกร่งทางการเงินที่ยอดเยี่ยม เอไอจีจึงช่วยให้ลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอไอจี โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aig.co.th

โปรด แชร์