Skip Navigation?

AIG มอบเงินช่วยเหลือ และฟื้นฟูโรงเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

28.11.2019

aig-donate-flood-ubon

กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้า ควบคู่การทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด Make the world a safer place หรือ สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 3 ด้าน คือ ส่งเสริมความปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมความมั่นคง (Security) และช่วยเยียวยาเมื่อมีภัย (Disaster Relief)   ล่าสุด กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย ร่วมกับโครงการ “เมล็ดพันธุ์ประกันภัยเพื่อชุมชน” ที่จัดขึ้นโดย นิตยสารไทยแลนด์  อินชัวรันส์ พร้อมกับกลุ่มอาสาต่าง ๆ มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ และลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนบ้านผักหย่า และ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วม

โดยกิจกรรมหลือสังคมในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย นำโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร และ นายพงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหารแผนกบริหารตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย ได้นำกลุ่มตัวแทนพนักงานที่มีจิตอาสาเข้าไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบ้านผักหย่า และ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งพื้นที่โรงเรียนได้ถูกน้ำท่วม 100% โดยมีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน ส่งผลให้สภาพอาคารเรียน ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหายอย่างมาก รวมถึงทำให้เกิดผลกระทบทางการเรียนการสอนต่อครูและนักเรียนในโรงเรียนทั้งสองแห่ง ดังนั้นเงินบริจาคที่ทางเอไอจีได้มอบให้แก่โครงการฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูโรงเรียน ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียน ฯลฯ รวมถึงช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

####################

เกี่ยวกับเอไอจี

เอไอจีเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก ที่มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความหลากหลายมากที่สุด ด้วยประสบการณ์อันยาวนานถึง 100 ปี และดำเนินธุรกิจกว่า 80 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก มีการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการและการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมสูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงมีความชำนาญด้านการบริการ สินไหมทดแทน และความแข็งแกร่งทางการเงินที่ยอดเยี่ยม เอไอจีจึงช่วยให้ลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอไอจี โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aig.co.th

โปรด แชร์