Skip Navigation?

เอไอจี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

30.09.2019

aig-sme

กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก นำโดย นายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ (นั่งที่ 3 จากขวา) ประธานกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย และ นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ (ยืนที่ 2 จากขวา) รองประธานอาวุโส ธุรกิจนายหน้าและลูกค้าองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำโดย นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมให้สมาชิกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้ได้รับความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลและข้อกฏหมายที่เป็นประโยชน์ รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใช้ระบบประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ อย่างกว้างขวางขึ้น โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

#####################

เกี่ยวกับเอไอจี

เอไอจีเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก ที่มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความหลากหลายมากที่สุด ด้วยประสบการณ์อันยาวนานถึง 100 ปี และดำเนินธุรกิจกว่า 80 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก มีการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการและการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมสูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงมีความชำนาญด้านการบริการ สินไหมทดแทน และความแข็งแกร่งทางการเงินที่ยอดเยี่ยม เอไอจีจึงช่วยให้ลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอไอจี โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aig.co.th

โปรด แชร์