Skip Navigation?

เอไอจี สำนักงานใหญ่ ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจชั้นนำจากประเทศไทย

25.04.2015
Topic ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอจี สำนักงานใหญ่ ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจชั้นนำจากประเทศไทย

เมษายน 2558 : เอไอจี สำนักงานใหญ่นครนิวยอร์ค ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงจากประเทศไทยจำนวน 16 ท่าน นำโดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Director – IOD) เดินทางเยี่ยมพบและแลกเปลี่ยนความเห็นกับองค์กรธุรกิจชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

มร.โรนัล เอ ฮิวดอน อดีตผู้บริหาร กลุ่มเอไอจี ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ แนวโน้มและความท้าทายของการกำกับดูแลกิจการ (Board Issues) และการกำกับกิจการเพื่อธรรมาภิบาล (Corporate Governance) รวมทั้งได้แบ่งปันความรู้ในหัวข้อใหม่สำหรับธุรกิจไทยคือประโยชน์จากการรับประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)

 “โดยคณะนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์กร อาทิเช่น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารเอกชนชั้นนำหลายแห่ง พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมจำนวน 16 ท่าน ได้ร่วมเดินทางแลกเปลี่ยนความเห็นกับองค์กรธุรกิจชั้นนำในสหรัฐอเมริกา เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการกำกับดูแลองค์กรในฐานะผู้นำ (Board of Directors) และเผยแพร่ความรู้ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน IOD เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับผู้บริหารไทยในปัจจุบัน”

เอไอจีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาของทุกสังคม ชุมชน ที่เอไอจีได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งการได้ต้อนรับนำคณะฯดังกล่าวนี้ ได้สะท้อนถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนานของธุรกิจไทย และสหรัฐอเมริกา และแสดงออกถึงการที่ เอไอจี มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ และมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจที่ดีของประเทศไทย โดยเอไอจีเป็นผู้นำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ด้วย

เอไอจี ประเทศไทย เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเสนอแผนประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ที่ให้ความคุ้มครองการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในประเทศไทยรวมทั้งสาขาที่ได้ขยายออกไปทั่วโลก  สามารถช่วยให้กรรมการหรือผู้บริหารองค์กรมีความมั่นใจในการตัดสินใจทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง และขยายงานไปในต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

เกี่ยวกับเอไอจี

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป อิ๊งค์ (เอไอจี) เป็นผู้นำธุรกิจด้านการประกันภัยชั้นนำของโลกที่ให้บริการแก่ลูกค้าในกว่า 100 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก กลุ่มบริษัท AIG มีเครือข่ายบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าภาคธุรกิจ องค์กร สถาบัน และลูกค้ารายย่อย ที่กว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด    นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท AIG ยังเป็นผู้นำในด้านการประกันชีวิตและการเตรียมเพื่อเกษียณอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นสามัญของ AIG จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค และโตเกียว

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIG ได้ที่ www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGInsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig|

ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (นั่งกลาง) นำคณะนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง เดินทางเยี่ยมพบและแลกเปลี่ยนความเห็นกับองค์กรธุรกิจชั้นนำในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารเอไอจี ในสำนักงานใหญ่ นครนิวยอร์ค โดย มร.โรนัลด์ ฮิวดอน (ยืนที่สองจากซ้าย)

โปรด แชร์