Skip Navigation?

เริ่มแล้ว! รถชนถ่ายรูปไว้ แยกได้ไม่ต้องรอ

06.04.2017
Topic ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว! รถชนถ่ายรูปไว้ แยกได้ไม่ต้องรอ

กรุงเทพฯ, 7 เมษายน 2560 – เอไอจีร่วมมือใช้ระบบการประกันภัยแก้ไขปัญหาจราจร ตามโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” ทั้งนี้โครงการนี้มีขึ้นเพื่อลดปัญหาการสัญจรที่ติดขัด เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกันเล็กน้อย ไม่มีผู้บาดเจ็บ ผู้เอาประกันภัยสามารถถ่ายรูปไว้ แล้วแยกรถเข้าข้างทาง ให้พ้นการกีดขวางการจราจร ซึ่งสาระสำคัญของโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” เพื่อให้รถที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เกิดอุบัติเหตุ สามารถแยกรถหรือเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากพื้นผิวจราจรได้ โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย

โดยคำแนะนำวิธีการถ่ายรูปการเกิดเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนการแยกรถ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ถ่ายภาพระยะไกล หรือมุมกว้าง เพื่อให้เห็นช่องทางการจราจร และสภาพถนน รวมทั้งรถที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง (ถ่ายให้เห็นแผ่นป้ายทะเบียน) และการถ่ายภาพระยะใกล้ เพื่อให้เห็นตำแหน่งและความเสียหายของตัวรถที่ชนกัน

ทั้งนี้ขั้นตอนดังกล่าวลดความยุ่งยาก และเวลาที่สูญเสียไปบนท้องถนน เพียงแค่ถ่ายรูปไว้ แล้วแจ้งเหตุกับ AIG Claim hotline 24 ชั่วโมง 0-2649-1999

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ตัวแทน โบรคเกอร์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2649-1999 หรือ อีเมล thailand.cc@aig.com 

 

###

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป อิ๊งค์ (เอไอจี) เป็นผู้นำธุรกิจด้านการประกันภัยชั้นนำของโลกที่ให้บริการ แก่ลูกค้าในกว่า 100 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก กลุ่มบริษัท AIG มีเครือข่ายบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อม ให้บริการแก่ลูกค้าภาคธุรกิจ องค์กร สถาบัน และลูกค้า รายย่อย ที่กว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด กว่าบริษัทประกันวินาศภัยใดๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท AIG ยังเป็นผู้นำ ในด้านการประกันชีวิตและการเตรียมเพื่อเกษียณอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นสามัญของ AIG จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์คและโตเกียว

เอไอจี เป็นชื่อทางการตลาดทั่วโลกสำหรับธุรกิจการประกันวินาศภัย การประกันชีวิต การเตรียมเพื่อเกษียณอายุ และ การบริหารจัดการด้านประกันภัยของบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป, อิ๊งค์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIG ได้ที่ www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig
 

โปรด แชร์