Skip Navigation?

"เอไอจี" สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม ร่วมใจปรับปรุงโรงเรียน พร้อมจัดกันน็อคให้น้อง ที่ ร.ร.บ้านสีระมัน จ.ระยอง

06.07.2017

CSR Rayong

นายโทมี่ ลัทวา-คิสโคลา ประธานกลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย กล่าวว่า เอไอจีเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้าแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่เอไอจีเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยกิจกรรมเพื่อสังคมที่เอไอจีจัดขึ้นจะดำเนินการภายใต้แนวคิด Make the world a safer place หรือ สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 3 ด้าน คือ ส่งเสริมความปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมความมั่นคง (Security) และช่วยเยียวยาเมื่อมีภัย (Disaster Relief)

 

ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ เอไอจีได้สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นที่ โรงเรียนบ้านสีระมัน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนของเอไอจี ร่วมกัน ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร ให้กับโรงเรียน พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งปรับปรุงแปลงเกษตร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและนำผลผลิตที่เหลือออกจำหน่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

 

“โรงเรียนบ้านสีระมันเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน อาคารต่างๆ ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การที่เอไอจีเข้าไปพัฒนาปรับปรุงอาคารต่างๆ และมอบของใช้ที่จำเป็น จะช่วยให้นักเรียนและคุณครูได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามเจตนารมณ์ที่โรงเรียนตั้งใจไว้ นอกจากนี้ ผลผลิตจากการทำเกษตรยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งทั้งนักเรียนและคุณครูต่างก็มีความสุขที่ได้รับอาคารโฉมใหม่ที่สวยงามขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนของเอไอจี ที่เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ต่างก็ประทับใจที่ได้มาแบ่งปันและมอบความสุขให้กับเด็กๆ” นายโทมี่ กล่าว

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอไอจียังได้สานต่อโครงการ กันน็อคให้น้อง โดยร่วมกับชมรมคนห่วงหัว มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีระมัน โดยมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่ต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน และส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย โดยมีการสาธิตให้เห็นถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยที่สามารถช่วยชีวิตของผู้สวมใส่ได้ ซึ่งโครงการกันน็อคให้น้องนี้เป็นโครงการที่เอไอจีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เมื่อเดือนธันวาคม 2560

--------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับเอไอจี

เอไอจีเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก ที่มีผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีความหลากหลายมากที่สุด ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 100 ปี และดำเนินธุรกิจกว่า 80 ประเทศ และเขตการปกครองทั่วโลก มีการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการและการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมสูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงมีความชำนาญด้านการบริการ สินไหมทดแทน และความแข็งแกร่งทางการเงินที่ยอดเยี่ยม เอไอจีจึงช่วยให้ลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอไอจี โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aig.co.th

โปรด แชร์