ก้าวหน้าไปกับ

เอไอจี

เราช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

สนใจเป็นตัวแทน

สำหรับตัวแทนประกันภัย

เราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร ? 

เรามี...แผนการประกันภัยและการบริการ เพื่อให้คุณได้นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการและช่วยให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง

เรามี...การฝึกอบรม เครื่องมือช่วยการขาย

และการบริการสินไหมทดแทนที่ช่วยให้คุณชนะใจลูกค้ารายใหม่และมัดใจลูกค้าเดิม

เรามี...ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คุณ

 

ตัวอย่างรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

คุณพิกุล อมรพิทักษ์พันธ์ กรุงเทพฯ

คุณชูศักดิ์ ตันติโกศล กรุงเทพฯ

คุณขจรศักดิ์ เอื้อคณารักษ์ กรุงเทพฯ

คุณขวัญใจ เสาวนา ภูเก็ต

คุณสมชาย ตั้งจิตต์ถาวรกุล นครสวรรค์

คุณประมุข อัจฉริยวงศ์เมธี อุดรฯ

คุณสมชาย องค์ศรีตระกูล ภูเก็ต

คุณอิทธิพล สมุทรทอง กรุงเทพฯ

คุณอนันต์ ขำพิทักษ์ หาดใหญ่

คุณธัญรัศม์ ชิตชลธาร ภูเก็ต

คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ กรุงเทพฯ

คุณณัฐฤทัย ทัศนีย์ทิพากร ภูเก็ต

คุณจีรวรรณ สองสมุทร กรุงเทพฯ