เลือกช่องทางที่คุณต้องการติดต่อ

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ 4704000040

1. Top ตัวแทน AIG อันดับ 1 ภาคประเทศไทย ปี 2016 (2559)  

2. Top ตัวแทน AIG อันดับ 1 ภาคประเทศไทย ปี 2017 (2560)  

3. Top ตัวแทน AIG อันดับ 1 ภาคประเทศไทย ปี 2018 (2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยธุรกิจภายใต้การให้บริการของเอไอจี ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยบ้าน และประกันภัยการเดินทาง และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยธุรกิจ อาทิ ธุรกิจรายย่อย ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการรับผิดต่อบุคคลภายนอกและประกันภัยขนส่งทางทะเล และประกันภันไซเบอร์

วิสัยทัศน์ : เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันภัยที่ทรงคุณค่าที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ : เราขจัดความกลัวที่มีต่อความไม่แน่นอนในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพให้ลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยและความแข็งแกร่งทางการเงิน

สามารถค้นหาเบี้ยประกันภัยได้ดังนี้

1. ประกันภัยรถยนต์

2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

3. ประกันภัยเอส เอ็ม อี

กรุณาติดต่อตัวแทนโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์

081 421 1792

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อประกันภัย

ความโดดเด่นจากบริการของเรา