เลื่อกช่องทางที่คุณต้องการติดต่อ

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ 5404022631

Top ตัวแทน AIG อันดับ 2 ภาคประเทศไทย ปี 2018 (2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยธุรกิจภายใต้การให้บริการของเอไอจี ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยบ้าน และประกันภัยการเดินทาง และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยธุรกิจ อาทิ ธุรกิจรายย่อย ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการรับผิดต่อบุคคลภายนอกและประกันภัยขนส่งทางทะเล และประกันภันไซเบอร์

วิสัยทัศน์ : เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันภัยที่ทรงคุณค่าที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ : เราขจัดความกลัวที่มีต่อความไม่แน่นอนในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพให้ลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยและความแข็งแกร่งทางการเงิน

สามารถค้นหาเบี้ยประกันภัย อาทิ

1. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และ พรบ.

2. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ในประเทศ ต่างประเทศ ดูงาน ศึกษาต่อ ทัศนศึกษา ยื่นวีซ่า ฯลฯ

3. ประกันภัยธุรกิจ SME

4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA

5. ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

6. ประกันภัยธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งผู้บริหาร 

และประกันภัยไซเบอร์

กรุณาติดต่อตัวแทนโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์

089 908 8833

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อประกันภัย

ความโดดเด่นจากบริการของเรา