เมื่อคุณซื้อประกันจากเอไอจี คุณมั่นใจได้ว่าเราพร้อมที่จะ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อให้คุณได้รับการบรรเทาความเสียหายอย่างเร็วที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การให้บริการสินไหมทดแทน เป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอไอจี ทีมงานระดับประเทศที่แข็งแกร่งของเราพร้อมให้บริการ และเราได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อการช่วยเหลือที่ครบครันเมื่อคุณต้องเผชิญกับการสูญเสีย

 

 

ดาวน์โหลดแบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยรายบุคคล

แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยธุรกิจ

ดาวน์โหลดรายชื่ออู่และโรงพยาบาลในเครือ


มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ


ความรู้ในระดับประเทศ

ทีมบริการด้านสินไหมทดแทนของเรามีความรู้ในเรื่องความเสี่ยง การดำเนินธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากผู้จัดการแผนกสินไหมทดแทน โดยร่วมกันมอบการบริการเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะพอใจกับความคืบหน้าของการเรียกร้องสินไหมทดแทนของคุณในทุกขั้นตอน

เครือข่ายที่มีความสามารถให้บริการทั่วโลก

ด้วยการมีเครือข่ายทั่วโลก ช่วยให้เรามีความพร้อมที่เหนือกว่าในการแก้ไขปัญหาการเรียกร้องสินไหมทดแทนของคุณ ในกรณีที่เกิดความสูญเสียขึ้นในต่างประเทศ ทีมงานในหลายประเทศของเราสามารถทำงานข้ามพรมแดนโดยใช้ภาษา กฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นไปพร้อมกับการสนับสนุนจากทีมงานประจำสำนักงานใหญ่

การจัดการด้านสินไหมทดแทน

เรามอบหมายงานพิจารณาสินไหมทดแทนของคุณไปยังพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว การเรียกร้องในแต่ละกรณีจะได้รับการจัดการโดยผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และความซับซ้อนของการสูญเสียนั้น ๆ การบริหารจัดการงานกระทำโดยทีมงานโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ตรวจสอบมีเวลาทำงานร่วมกับคุณมากขึ้น โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาการเรียกร้องสินไหมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน สามารถให้บริการการเรียกร้องสินไหมที่ตรงไปตรงมาได้รวดเร็วมากขึ้น

ความเชี่ยวชาญระดับโลก

ทีมงานด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนทั่วโลกของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10,000 คน เราจัดการกับกรณีเรียกร้องนับล้านกรณีในแต่ละปี ซึ่งแต่ละกรณีช่วยเพิ่มความรู้และประสบการณ์ ที่ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สัญญาของเราในการบริการสินไหมทดแทน


ในปี 2015 เราได้พัฒนากรอบการทำงานใหม่ที่เสริมสร้างการบริการสินไหมทดแทนของเราให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้:

 • ทีมบริการสินไหมทดแทนของเรา ทำงานร่วมกันในรูปแบบทีมเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ มีคนมากขึ้น
 • เราได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการทำงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคพิเศษ ให้สอดคล้องกับสายงานธุรกิจและความซับซ้อนของการเรียกร้อง ช่วยให้การเรียกร้องในแต่ละกรณีได้รับการจัดการในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ทีมบริหารงานเอกสารที่เชี่ยวชาญ ได้เข้ามารับผิดชอบงานบริหารจัดการและดูแลหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งช่วยให้ผู้ตรวจสอบการเรียกร้องสามารถมุ่งความสนใจที่จะดูแลงานทางด้านเทคนิคได้อย่างเต็มที่
 • อำนวยความสะดวกให้การติดต่อระหว่างคุณและผู้ตรวจสอบการเรียกร้องมีมากขึ้น ทำให้สามารถทำงานเชิงรุกและร่วมมือกันในการหาทางออกสำหรับกรณีเรียกร้องได้เป็นอย่างดี
   

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงกระบวนการเรียกร้อง และการนำเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเข้ามาใช้ ซึ่งช่วยให้คุณสบายใจเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการสินไหม

เมื่อใดที่คุณเรียกร้องสินไหมทดแทน นั่นคือโอกาสที่เราจะได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณ คุณสามารถพูดคุยกับตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของคุณ หรืออาจดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้อง หรือติดต่อเราโดยตรง

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะจัดการกับการเรียกร้องสินไหมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ เพื่อช่วยสนับสนุนให้คุณได้รับการบรรเทาความเสียหายและกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด

เมื่อมีการตกลงเรื่องสินไหมทดแทน ความเร็วและความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เราปรับวิธีการของเราในแต่ละกรณีเรียกร้อง เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความเป็นธรรมโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด ในขณะที่ยังคงใส่ใจกับความต้องการของคุณ

กรณีเรียกร้องขนาดเล็กที่มีตวามซับซ้อนน้อย จะได้รับการจัดการผ่านกระบวนการ ”เร่งด่วน (fast-track)” เพื่อให้การตกลงเรื่องสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเรียกร้องประเภทนี้ เราต้องการข้อมูลสั้น ๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยให้เราประเมินการเรียกร้องได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับกรณีที่มีการสูญเสียขนาดใหญ่ เมื่อคุณเรียกร้องสินไหมทดแทนกับเอไอจี คุณจะได้พูดคุยโดยตรงกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ และคุณยังสามารถวางใจในทีมงานของเราที่มีความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะในการทำงานในประเทศ

ขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องสินไหมทดแทน


ประกันภัยรายบุคคล

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแผนการชดเชยรายได้ระหว่างการต้องอยู่เพื่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและ e-mail เพื่อทางบริษัทจะสามารถแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนให้ครบถ้วน ได้แก่

 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • สำเนาใบรับรองแพทย์
 • สำเนาใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

3. ส่งเอกสารมาที่อีเมล Hipclaims.Th@aig.com

4. ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร

5. ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทจะใช้เวลา 15 วันทำการ ในการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง e-mail หรือ sms ให้ท่านทราบต่อไป

6. ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ท่านจะได้รับเงินโอนค่าสินไหมทดแทน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน
  กรุณาแนบเอกสารและข้อมูลดังนี้
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport ของเจ้าของบัญชี
  • อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ เช็คเงินสด กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเช็คเงินสดแบบจดหมายลงทะเบียน โดยบริษัทจะจัดส่งเช็คสินไหมทดแทน ภายใน 10 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: claimshareservices@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
โทรสาร 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

หมายเหตุ:

- เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและ e-mail เพื่อทางบริษัทจะสามารถแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

            แผนกสินไหมทดแทน

            ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมจากท่าน บริษัทจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

5. ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร

6. ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทจะใช้เวลา 15 วันทำการ ในการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง e-mail หรือ sms ให้ท่านทราบต่อไป

7. ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ท่านจะได้รับเงินโอนค่าสินไหมทดแทน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน
  กรุณาแนบเอกสารและข้อมูลดังนี้
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport ของเจ้าของบัญชี
  • อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ เช็คเงินสด กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเช็คเงินสดแบบจดหมายลงทะเบียน โดยบริษัทจะจัดส่งเช็คสินไหมทดแทน ภายใน 10 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: claimshareservices@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
โทรสาร 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมหรือเงินทดแทน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/กลุ่ม กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

·       ให้ผู้รับผลประโยชน์หรือญาติรีบแจ้งบริษัทฯทราบทันที (โทรศัพท์,โทรสาร,ฯลฯ) จัดให้มีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย โดยแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทย์สภา หรือองค์กรวิชาชีพที่เทียบเท่ากัน หรือสถาบันนิติเวชวิทยา

·       ให้ผู้รับผลประโยชน์หรือญาติจัดหาเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา จ่ายค่าสินไหมการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

    -       กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ” โดยผู้รับประโยชน์ลงลายมือชื่อ

    -       สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานตำรวจ

    -       สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ/รายงานการตรวจศพ

    -       สำเนาใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย

    -       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์

    -       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์

    -       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีผู้รับประโยชน์เป็นบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

    -       เอกสารแสดงความเป็นพนักงาน เช่น บัตรพนักงาน,บัตรลงเวลาการทำงาน, บัญชีการจ่ายค่าจ้างฯ (กรณีประกันภัยกลุ่มพนักงาน)

    -       รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (หากเสียชีวิตระหว่างการรักษา)

    -       สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

 

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ (ทุกแผนประกันภัย)

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม:

    -    สำเนาประวัติการรักษา / รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยระบุความสูญเสีย

    -   สำเนาบัตรประชาชนผู้เรียกร้อง / ผู้บาดเจ็บ

    -   รูปถ่ายของผู้บาดเจ็บ หรืออวัยวะที่สูญเสีย

 

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ

กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ” และลงลายมือชื่อ “ผู้เรียกร้อง(ตอนล่าง) พร้อมกับแนบเอกสารดังนี้:

·    รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา

·    ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน

 

การใช้บริการผ่านบัตรสมาชิกPA PRIVILEGED CARD และ PA GUARD CARE CARD มีขั้นตอนดังนี้:

·    ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบัตรสมาชิกๆ จากรายนามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบกรมธรรม์ หรือโทรถามในวันและเวลาทำการของบริษัท ที่

ศูนย์บริการลูกค้า 02 649 1999
แผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 02 649 1536

·    แสดงบัตรสมาชิกฯ พร้อมบัตรที่มีรูปถ่ายออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น ( เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่ ,บัตรข้าราชการ เป็นต้น)

·    ในกรณีผู้บาดเจ็บเป็นเด็กให้แสดงบัตรสมาชิกฯ พร้อมบัตรของบิดา, มารดา , ผู้ปกครอง ที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น เช่น บัตรประชาชน เป็นต้น

·    ลงนามในเอกสารเรียกร้องที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ โดยไม่ต้องชำระเป็นเงินสดเว้นแต่ค่ารักษาเกินสิทธิ์ในหน้าบัตรหรือเป็นรายการยกเว้นที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง

กรณีที่โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ใช้บัตร PA PRIVILEGED CARD และ PA GUARD CARE CARD

·    กรณีที่ไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นมาก่อน แล้วต้องการมาใช้รักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลแห่งใหม่ สถานพยาบาลแห่งใหม่อาจสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้บัตรสมาชิกฯ

·    กรณีบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องชำระเงินเองแล้วนำใบเสร็จค่ารักษา,ใบรับรองแพทย์และ ใบแจ้งความ มายื่นเรียกร้องกับบริษัทฯโดยตรง

ในกรณีมีโรคเดิมหรือโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงฯลฯ ร่วมด้วย

 

หมายเหตุ:

- เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยการเดินทาง

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและ e-mail เพื่อทางบริษัทจะสามารถแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของท่าน

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

            แผนกสินไหมทดแทน

            ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมจากท่าน บริษัทจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

5. ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร

6. ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทจะใช้เวลา 15 วันทำการ ในการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง e-mail หรือ sms ให้ท่านทราบต่อไป

7. ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ท่านจะได้รับเงินโอนค่าสินไหมทดแทน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน
  กรุณาแนบเอกสารและข้อมูลดังนี้
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport ของเจ้าของบัญชี
  • อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ เช็คเงินสด กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเช็คเงินสดแบบจดหมายลงทะเบียน โดยบริษัทจะจัดส่งเช็คสินไหมทดแทน ภายใน 10 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: claimshareservices@aig.com

แนะนำติชมการบริการ ติดต่อเรื่องร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
โทรสาร 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

คำแนะนำเรื่องเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยการเดินทาง

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (ทุกแผนประกันภัย)

·    ให้ผู้รับประโยชน์หรือญาติรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที.

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” เนื่องจากอุบัติเหตุ

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต ดังนี้

 • ใบมรณบัตรของผู้เอาประกัน
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ (เสียชีวิตระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล)
 • หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (ในกรณีเสียชีวิตขณะเดินทางอยู่บนสายการบินพาณิชย์)
 • บันทึกประจำวันตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
 • เอกสารระบุการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดก (ในกรณีที่กรมธรรม์ระบุจ่ายกองมรดก)
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รายงานการตรวจศพ (Autopsy Report)
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ (ทุกแผนประกันภัย)

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต ดังนี้

 • สำเนาใบรับรองแพทย์
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
 • รูปถ่ายการทุพพลภาพ/การสูญเสียอวัยวะ
 • ในกรณีจ่ายผู้รับผลประโยชน์จะต้องแนบเอกสารของผู้รับผลประโยชน์มาด้วย ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

 

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ทุกแผนประกันภัย)

ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่ารักษาพยาบาล (ที่ระบุรายการค่ารักษาพยาบาลต่างๆ)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน พร้อมหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทยของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้าออกผ่านทางระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเข้าออก

กรณีผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์รายวัน เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์
 • สำเนาใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเคลื่อนย้ายหรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ทุกแผนประกันภัย)

·    ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หลัง จากนั้น Travel Assistance จะเป็นผู้พิจารณาในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สำหรับการรักษาในขั้นต่อไป ผู้เอาประกันภัยควรขอรายงานแพทย์พร้อมใบรายการแสดงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลด้วย

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างการเดินทางและต้องส่งศพกลับประเทศไทย (ทุกแผนประกันภัย)

การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย:

·    ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศไทย

·    ให้ผู้รับประโยชน์หรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและรวบรวมเอกสารตามกรณีเรียกร้อง ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตข้างต้น

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์, ใบมรณะบัตร (กรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต)
 • เอกสารทางกฎหมายที่แสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สูติบัตร, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนบ้าน (กรณีที่บุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตและเป็นสาเหตุให้ต้องมีการบอกเลิกการเดินทาง)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน (Boarding pass) หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง และเอกสารการได้รับการคืนเงิน (ถ้ามี)

กรณีผู้เอาประกันภัยลดจำนวนวันเดินทาง (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์, ใบมรณะบัตร (กรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต)
 • เอกสารทางกฎหมายที่แสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สูติบัตร, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนบ้าน (กรณีที่บุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตและเป็นสาเหตุให้ต้องมีการลดจำนวนวันเดินทาง)
 • เอกสารหลักฐานการแสดงว่าเป็นผู้ร่วมเดินทาง (กรณีเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยหนักของเพื่อร่วมเดินทาง) เป็นสาเหตุให้ต้องมีการลดจำนวนวันเดินทาง
 • หลักฐานการเกิดภัยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้น ณ สถานที่ที่อยู่ในแผนการเดินทาง (กรณีเกิดภัยธรรมชาติทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้)
 • สำเนาโดยสารเครื่องบินเดิม และสำเนาโดยสารเครื่องบินล่าสุดที่ซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงินที่เกิดขึ้นจากการลดจำนวนวันเดินทางรวมถึงการจี้เครื่องบิน
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลดจำนวนวันเดินทางรวมถึงการจี้เครื่องบิน และเอกสารการได้รับการคืนเงิน หรือเอกสารที่ระบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน (Boarding pass) หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญหายของเงินส่วนตัว(เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว/รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียหรือเกิดความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี) 

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • เอกสารรายงานความเสียหายที่ออกโดยตำรวจ / โรงแรม / บริษัทขนส่ง / สนามกอล์ฟ เพื่อประกอบการพิจารณา
 • หากโรงแรมหรือบริษัทขนส่งได้เสนอการชดใช้ รวมไปถึงการซ่อมหรือการเปลี่ยนใหม่ โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองการชดใช้
 • จดหมายรับรองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารของโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง กรณีการสูญเสียหรือเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
 • ใบบันทึกประจำวันที่ตำรวจออกให้ภายใน 24 ชม.นับจากเวลาเกิดเหตุกรณีการสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญ หรือบังคับในลักษณะรุนแรง

 


กรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้า (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • หนังสือรับรองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางจากสายการบิน
 • เอกสารการรับกระเป๋าคืนจากสายการบิน
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือเอกสารรับรองการจ่ายเงิน เช่น ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิต สำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่อแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน พร้อมหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้าออกผ่านทางระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเข้าออก

กรณีการเดินทางล่าช้า (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·   จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • หนังสือรับรองการล่าช้าจากสายการบิน
 • บัตรโดยสารและตั๋วเครื่องบินทั้งหมด
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน พร้อมหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้าออกผ่านทางระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเข้าออก

กรณีการพลาดการต่อเที่ยวบิน (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·   จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • หนังสือรับรองการพลาดเที่ยวบินจากสายการบิน
 • บัตรโดยสารและตั๋วเครื่องบินทั้งหมด
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าอาหาร เครื่องดื่มที่จำเป็น ค่าโรงแรมพักระหว่างรอเที่ยวบินทดแทน
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน พร้อมหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้าออกผ่านทางระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเข้าออก

กรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·   จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์และใบเสร็จ กรณีทำให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุ
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่าซ่อมแซมหรือใบเสร็จและจดหมายยืนยันจากทางร้านค้า ในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทำให้ของชิ้นนั้นเสียหาย
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

 

กรณีผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • หนังสือสัญญาการเช่ารถ
 • ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เช่าและระบุค่าความรับผิดชอบส่วนแรก (Excess)
 • ใบบันทึกประจำวันตำรวจที่ระบุรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ และรายละเอียดความเสียหายของตัวรถ
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับการชำระค่าความรับผิดส่วนแรก (Excess)

หมายเหตุ :

·    โปรดจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ มิฉะนั้น อาจทำให้การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมล่าช้า

·   เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

กรณีฉุกเฉินติดต่อ Travel Assistance โทร. 662-649-1346 (24 ชม.)

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและ e-mail เพื่อทางบริษัทจะสามารถแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

            แผนกสินไหมทดแทน

            ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมจากท่าน บริษัทจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

5. ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร

6. ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทจะใช้เวลา 15 วันทำการ ในการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติผ่านทาง e-mail หรือ sms ให้ท่านทราบต่อไป

7. ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ท่านจะได้รับเงินโอนค่าสินไหมทดแทน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน
  กรุณาแนบเอกสารและข้อมูลดังนี้
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport ของเจ้าของบัญชี
  • อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ เช็คเงินสด กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเช็คเงินสดแบบจดหมายลงทะเบียน โดยบริษัทจะจัดส่งเช็คสินไหมทดแทน ภายใน 10 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: claimshareservices@aig.com

แนะนำติชมการบริการ ติดต่อเรื่องร้องเรียน:

โทร. 0 2649 1596

โทรสาร 0 2649 1998

E-mail: complaint.th@aig.com

คำแนะนำเรื่องเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ  

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (ทุกแผนประกันภัย)

·    ให้ผู้รับประโยชน์หรือญาติรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” เนื่องจากอุบัติเหตุ

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต ดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาใบรับรองแพทย์
 • สำใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รายงานการตรวจศพ (Autopsy Report) รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 • หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (ในกรณีเสียชีวิตขณะเดินทางอยู่บนสายการบินพาณิชย์)
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • เอกสารระบุการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดก (ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุจ่ายกองมรดก)
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น 

 

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ (ทุกแผนประกันภัย)

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม:

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา สมรรถภาพของการได้ยินหรือการพูด หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • รูปถ่ายการทุพพลภาพ / การสูญเสียอวัยวะ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี) 

 

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ทุกแผนประกันภัย)

ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี) 

 

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

·    ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หลัง จากนั้น Travel Assistance จะเป็นผู้พิจารณาในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สำหรับการรักษาในขั้นต่อไป ผู้เอาประกันภัยควรขอรายงานแพทย์พร้อมใบรายการแสดงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลด้วย

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและต้องส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย:

·    ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศไทย

·    ให้ผู้รับประโยชน์หรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและรวบรวมเอกสารตามกรณีเรียกร้อง ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตข้างต้น

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว ในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • จดหมายรับรองการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ขนส่ง กรณีการสูญหายหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของบริษัทผู้ขนส่ง
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี) 

 

กรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·   จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับความเสียหาย และประจักษ์พยาน
 • หนังสือยืนยันจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย ระบุถึงรายละเอียดการเกิดเหตุ รายการทรัพย์สินที่เสียหาย ซึ่งมีการรับรองโดยผู้ที่ได้รับความเสียหายและประจักษ์พยานในเหตุการณ์
 • สำเนาใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีทาให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุ
 • กรณีที่สามารถซ่อมแซมให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือจาเป็นต้องซื้อทรัพย์สินนั้น ๆ เนื่องจากทาให้ทรัพย์สินนั้นเสียหาย ต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และจดหมายยืนยันจากทางร้านค้า
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี) 

 

กรณีผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายแก่สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนนั้น ๆ
 • รายงานแพทย์ผู้ทาการรักษา (ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เจ็บป่วย ถูกส่งกลับเพื่อทาการรักษาตามคาวินิจฉัยของแพทย์ที่ทาการรักษา หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย)
 • หลักฐานการหยุดพักการเรียนจากสถาบันการศึกษา
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีการเสียชีวิตของสมาชิกของครอบครัว
 • สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิกของครอบครัวที่เสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกของครอบครัวที่เสียชีวิต
 • สำเนาบันทึกประจาวันจากสถานีตำรวจท้องที่ ในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี)

 

กรณีผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

·    ติดต่อ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสำนักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • สำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่ระบุถึงการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
 • รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาของผู้เอาประกันภัยที่ระบุจานวนวันที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหารที่เกิดขึ้นจริงของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
 • จดหมายยืนยันจากโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาว่าไม่มีสมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัยดูแลขณะที่ต้องเข้ารับการรักษา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

·    โปรดจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ มิฉะนั้น อาจทำให้การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมล่าช้า

·   เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

กรณีฉุกเฉินติดต่อ Travel Assistance โทร. 662-649-1346 (24 ชม.)

advice

Advice in the event of an accident on the road

• Stay calm and control your panic. Check if anyone is injured, if so, notify the police to coordinate for help and take the injured person to the hospital. 

• Do not move the car. unless necessary or need emergency assistance in case of serious injury

• Contact AIG Auto Hotline Call Center immediately at 0 2649 1999 press 1 and 1 24 hours a day and provide the following information:
    o Driver's name or notifier. And a phone number where you can be contacted at the time
    o the vehicle registration number, car make and / or policy number
    o identify the scene. or appointment point by notifying obvious landmarks such as street names, nearby high-rise buildings or signs
    o Preliminary nature of the incident

• Call Center will coordinate to the nearest survey officer. To travel to the meeting point, you will receive an SMS informing the survey officer's name and telephone number. and estimated travel time

• While waiting for the staff You should photograph the scene of the accident. and damage to the car and other belongings of all parties to keep in case a reference is needed later. (Especially if the other party is a motorcycle)

• If there are no injuries and/or obvious incidents and the customer accepts the negligence may consider moving the vehicle out of the side lane in a safe place so as not to obstruct the traffic

• Whether you are liable or not. Do not rush to sign a letter of guilt or agree or offer any conditions. to the parties should wait for the surveyor Check the accident completely and correctly before

• Surveyors will help and service you until the end of the process and will provide you with basic advice on how to contact for service in the next step as well.

• If the car is unable to drive, such as a leaking radiator from a collision or the critical system of the car is damaged The company offers towing services. 24/7 support

• Every claim will be assigned to a dedicated Claims Officer who will introduce you to you and assist you with a personalized service.

 

For damages that are not directly caused by traffic accidents (dry claims or claims without parties)


For damages that are not caused by road accidents and minor damages (dry claims or claims without parties) such as animal collisions, footpaths, fences, etc., broken glass, damage to tires from accidents. for quick convenience You can bring your car to report an accident to AIG's garage on business days and hours. Affiliated garages will provide damage inspection and open claim services for you. It will explain the correct conditions to you. and make an appointment to pick up the car to be repaired according to the next available queue
can check name Address and location map of AIG's garage at  www.aig.co.th/gh

 

Claim Process

In the event of an accident while driving (live claim)

• Contact AIG Auto Claim Hotline Call Center immediately at 0 2649 1999 press 1 and 1 24 hours a day and provide the following information:
    - Name of driver or informant. and a telephone number that can be contacted at that time
    - Inform the vehicle registration number, car brand and/or policy number
    - Inform the scene of the accident or appointment point by notifying obvious landmarks such as street names, nearby high-rise buildings or various signs
    - the preliminary nature of the incident  

The company will dispatch survey personnel to the scene as soon as possible for service.
After that, you can bring the car to repair at the center and the affiliated garage. You can check the name Address and location map of AIG's garage at  www.aig.co.th/gh

 

In the case of claiming there are no parties or not at the scene (dry claim)

- Able to bring the car to the affiliated garage and fill out the claim document at the garage
- or contact AIG Auto Claim Hotline Call Center 0 2649 1999 for further advice/help

The garage will prepare a damage report and coordinate with the company. Along with informing the appointment of the date of bringing the car to be repaired at the garage Depending on your convenience and the job queue of the garage
For further assistance, contact AIG Auto Claim Hotline Call Center 0 2649 1999.

 

Documents to support the claim

Documents required for notification
For notifying a claim when an accident occurs while driving (Live Claim)

- Driver's license, copy of vehicle registration, copy of policy

For notifying a claim that there is no party or not at the scene (dry claim)

-    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่, สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนากรมธรรม์

เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อซ่อมรถยนต์
กรณีเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ในเครือ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์) ท่านสามารถยื่นเอกสารที่อู่หรือศูนย์ได้

-    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
-    สำเนาทะเบียนรถ
-    ใบหลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้ (สำหรับกรณีเคลมสด หรือเคลมแห้งที่ท่านได้แจ้งเคลมเรียบร้อย พร้อมรับใบหลักฐานความเสียหายมาแล้ว)
-    สำเนากรมธรรม์รถยนต์

กรณีประสงค์ซ่อมอู่หรือศูนย์นอกเครือ (กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนจัดซ่อม)

-    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
-    สำเนาทะเบียนรถ
-    ใบเสนอราคาจากอู่หรือศูนย์นอกเครือ
-    ใบหลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้ (สำหรับกรณีเคลมสด หรือเคลมแห้งที่ท่านได้แจ้งเคลมเรียบร้อย พร้อมรับใบหลักฐานความเสียหายมาแล้ว)
-    สำเนากรมธรรม์รถยนต์

 

หมายเหตุ:

- เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้


ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ

หลังจากยื่นเอกสารครบ

-    กรณีจัดซ่อมโดยอู่ในเครือ หากไม่มีข้อสงสัยในอุบัติเหตุ รวมทั้งการประเมินราคา บริษัทฯจะอนุมัติไม่เกิน 3 วันนับจากวันได้รับเอกสารเสนอราคาจากอู่
-    กรณีลูกค้านำไปซ่อมโดยอู่นอกเครือ (กรุณาติดต่อบริษัทฯก่อนนำรถเข้าซ่อม) ไม่มีข้อสงสัยในอุบัติเหตุ รวมทั้งการประเมินราคา บริษัทฯจะอนุมัติไม่เกิน 3 วันนับจากวันได้รับเอกสารเสนอราคาจากอู่
-    กรณีอื่นๆ การจัดทำเช็คใช้เวลาภายใน 14 วันนับจากการอนุมัติ

 

ระยะเวลาการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหม

-    กรณีจัดซ่อมโดยอู่ในเครือ บริษัทฯจะชำระค่าซ่อมโดยตรงกับทางอู่
-    กรณีลูกค้านำไปซ่อมโดยอู่นอกเครือ กรุณาติดต่อบริษัทฯก่อนนำรถเข้าซ่อม  เพื่อบริษัทฯจะประสานงานในการประเมินราคา รวมถึงการนัดชำระเงินให้แก่อู่นั้นๆโดยตรง
-    กรณีอื่นๆ การจัดทำเช็คใช้เวลาภายใน 14 วันนับจากการอนุมัติ

 

Contact method:
AIG Auto Claims Hotline Call Center (24 hours/7 days) Tel. 0 2649 1999
Fax: 0 2649 1998
E-mail:  AutoClaimCallcenter.th@AIG.com

Complaint channel:
Tel.: 0 2649 1596
Fax: 0 2649 1998
e-mail:  Complaint.th@aig.com

ขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการขนส่งสินค้าให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

ก) อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

ข) ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วคำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการขนส่งสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.     Commercial Invoice/ Packing List/ Weight Note

3.     ต้นฉบับใบตราส่ง (Bill of Lading) / Air Waybill / Transportation Agreement (Front & Back sides)

4.     Exception List / Delivery Receipt noting the exception

5.     Sales Contract / Purchase Order

6.     Claim letter to the carrier / bailee (request Survey note/ Cargo damage report(DMC)/ Damage report)

    a) Sea Freight / Overland Transit - 3 working days after the date of delivery

    b)  Air Freight - 7 days after the date of delivery

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยกอลฟ์ ให้ครบถ้วน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

            แผนกสินไหมทดแทน

            ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

หรือส่งเอกสารทั้งหมดมาทาง email ที่ Thailand.cc@aig.com

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมจากท่าน บริษัทจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ

หลังจากยื่นเอกสารครบ

-    ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์ ทางบริษัทจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ ในการพิจารณาพร้อมทั้งแจ้งผลการอนุมัติให้ท่านทราบ
-    ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารเบื้องต้น

ระยะเวลาการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหม

บริษัทฯ จะใช้เวลาในการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหม 7 วันทำการหลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

 

ช่องทางการติดต่อ:
โทร.: 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1998
E-mail: Thailand.cc@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร.: 0 2649 1596
โทรสาร: 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

คำแนะนำเรื่องเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

(การเสียชีวิต หรือ ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในขณะฝึกหัดการซ้อม หรือ การเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือ สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ)

กรณีทำให้บุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือ ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ

- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับผลประโยชน์
- สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอก
- สำเนาใบมรณบัตรของบุคคลภายนอก (กรณีเสียชีวิต)
- รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาของบุคคลภายนอก
- ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่ารักษาพยาบาล
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ

- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แนบภาพถ่ายความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด
- แนบใบเสนอราคาค่าซ่อม / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน (ค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย)
- เอกสารยืนยันผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
- บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (แล้วแต่กรณี)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของทรัพย์สิน
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกัน

(การเสียชีวิต หรือ ความบาดเจ็บทางร่างกาย ของผู้เอาประกันอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ในขณะฝึกหัดการซ้อม หรือ การเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือ สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ)

กรณีบาดเจ็บ
- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับผลประโยชน์
- รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
- ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่ารักษาพยาบาล
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีเสียชีวิต
- สำเนาใบมรณบัตร
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
- สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ / รายงานการตรวจศพ
- รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (เสียชีวิตระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล)
- รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหาย

(ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ในขณะฝึกหัด ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือ สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือขณะเดินทางไป-กลับโดยตรง ระหว่างที่พักของผู้เอาประกันและสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว)

- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แนบภาพถ่ายความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟทั้งหมด
- เก็บซากความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเอาไว้
- แนบใบเสนอราคาค่าซ่อม / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน (ค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีรางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน

- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ
- สำเนาใบ Certificate / สำเนาหนังสือรับรองการทำโฮล-อิน-วัน จากทางสนามกอล์ฟ

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ประกันภัยธุรกิจ

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการก่อสร้าง ประกันภัยวิศวกรรม และประกันภัยธุรกิจรายย่อย (SMEs) ให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

    ก)       อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

    ข)       ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สินและเอสเอ็มอีที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.     ใบเสนอราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย

3.     สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาจดทะเบียนบริษัท

4.     รูปภาพความเสียหาย

5.     บันทึกประจำวันตำรวจ (กรณีเป็นคดีอาญา)

6.     และเอกสารอื่นที่บริษัทอาจร้องขอในภายหลัง

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายหรือประกันภัยเงินทดแทนแรงงานให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

ก) อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

ข) ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันความรับผิดตามกฎหมาย หรือเงินทดแทนแรงงานที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.     ต้นฉบับใบรับรองแพทย์, ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (กรณีบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ)

3.     ใบเสนอราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย (กรณีทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหาย)

4.     สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาจดทะเบียนบริษัท ทั้งของผู้เอาประกันและผู้เสียหาย

5.     รูปภาพความเสียหาย

6.     ใบแสดงสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย สูญหาย

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทางการเงินให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

ก)  อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

ข) ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

 

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร.: 0 2649 1596
โทรสาร: 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันความรับผิดทางการเงินที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.     รายละเอียดลำดับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

3.     หลักฐานที่แสดงวันเดือนปีที่ผู้เอาประกันหรือผู้ถือกรมธรรม์ทราบเหตุการณ์เป็นครั้งแรก

4.     รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงเหตุผลที่มีการเรียกร้องความรับผิดทางการเงินไปยังผู้เอาประกัน และรายละเอียดเกี่ยวกับการถูกกล่าวหา หรือการกระทำผิด (ถ้ามี)

5.     สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจดหมายทวงถาม หมายศาล เอกสารทางศาล เอกสารการตรวจสอบภายใน เอกสารการโต้ตอบระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่นที่จะช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการขนส่งสินค้าให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

ก) อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

ข) ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วคำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการขนส่งสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.     Commercial Invoice/ Packing List/ Weight Note

3.     ต้นฉบับใบตราส่ง (Bill of Lading) / Air Waybill / Transportation Agreement (Front & Back sides)

4.     Exception List / Delivery Receipt noting the exception

5.     Sales Contract / Purchase Order

6.     Claim letter to the carrier / bailee (request Survey note/ Cargo damage report(DMC)/ Damage report)

    a) Sea Freight / Overland Transit - 3 working days after the date of delivery

    b)  Air Freight - 7 days after the date of delivery

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินเชื่อทางการค้าให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

ก) อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

ข) ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

 

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบฟอร์ม Proof of Loss และประวัติการค้าขายแก่ผู้ซื้อ 1 ปีย้อนหลัง

2.     สัญญาซื้อขาย

3.     ใบแจ้งหนี้

4.     ใบตราส่งหรือเอกสารเทียบเท่าเอกสารสำหรับการส่งออกนอกประเทศ

5.     เอกสารการตอบโต้ตอบแก่ผู้ซื้อ ผู้ค้ำประกัน ธนาคารที่เรียกเก็บเงิน ธนาคาร หรือตัวแทนที่จะสามารถติดตามเงินเพื่อบรรเทาความเสียหาย  กรณีผู้ซื้อมีหนี้สินล้นพ้นตัว โปรดจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

YOUR CHOICE


รับประกันเลือกซ่อม สถานบริการซ่อมรถยนต์ ที่ไหนก็ได้ สำหรับรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ ประสงค์จะนำเข้าซ่อมยังอู่ที่ผู้เอาประกันให้ความไว้วางใจในการจัดซ่อม ทั้งเบี้ยซ่อม อู่ห้าง และ เบี้ยธรรมดา (เฉพาะกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+ และ 3+)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม