Skip Navigation?
 

 

เมื่อคุณซื้อประกันจากเอไอจี คุณมั่นใจได้ว่าเราพร้อมที่จะ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อให้คุณได้รับการบรรเทาความเสียหายอย่างเร็วที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การให้บริการสินไหมทดแทน เป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอไอจี ทีมงานระดับประเทศที่แข็งแกร่งของเราพร้อมให้บริการ และเราได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อการช่วยเหลือที่ครบครันเมื่อคุณต้องเผชิญกับการสูญเสีย

ดาวน์โหลดแบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยรายบุคคล

แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยธุรกิจ

ดาวน์โหลดรายชื่ออู่และโรงพยาบาลในเครือ

มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ

ความรู้ในระดับประเทศ

ทีมบริการด้านสินไหมทดแทนของเรามีความรู้ในเรื่องความเสี่ยง การดำเนินธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากผู้จัดการแผนกสินไหมทดแทน โดยร่วมกันมอบการบริการเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะพอใจกับความคืบหน้าของการเรียกร้องสินไหมทดแทนของคุณในทุกขั้นตอน

เครือข่ายที่มีความสามารถให้บริการทั่วโลก

ด้วยการมีเครือข่ายทั่วโลก ช่วยให้เรามีความพร้อมที่เหนือกว่าในการแก้ไขปัญหาการเรียกร้องสินไหมทดแทนของคุณ ในกรณีที่เกิดความสูญเสียขึ้นในต่างประเทศ ทีมงานในหลายประเทศของเราสามารถทำงานข้ามพรมแดนโดยใช้ภาษา กฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นไปพร้อมกับการสนับสนุนจากทีมงานประจำสำนักงานใหญ่

การจัดการด้านสินไหมทดแทน

เรามอบหมายงานพิจารณาสินไหมทดแทนของคุณไปยังพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว การเรียกร้องในแต่ละกรณีจะได้รับการจัดการโดยผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และความซับซ้อนของการสูญเสียนั้น ๆ การบริหารจัดการงานกระทำโดยทีมงานโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ตรวจสอบมีเวลาทำงานร่วมกับคุณมากขึ้น โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาการเรียกร้องสินไหมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน สามารถให้บริการการเรียกร้องสินไหมที่ตรงไปตรงมาได้รวดเร็วมากขึ้น

ความเชี่ยวชาญระดับโลก

ทีมงานด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนทั่วโลกของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10,000 คน เราจัดการกับกรณีเรียกร้องนับล้านกรณีในแต่ละปี ซึ่งแต่ละกรณีช่วยเพิ่มความรู้และประสบการณ์ ที่ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สัญญาของเราในการบริการสินไหมทดแทน

ในปี 2015 เราได้พัฒนากรอบการทำงานใหม่ที่เสริมสร้างการบริการสินไหมทดแทนของเราให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้:

 • ทีมบริการสินไหมทดแทนของเรา ทำงานร่วมกันในรูปแบบทีมเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ มีคนมากขึ้น
 • เราได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการทำงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคพิเศษ ให้สอดคล้องกับสายงานธุรกิจและความซับซ้อนของการเรียกร้อง ช่วยให้การเรียกร้องในแต่ละกรณีได้รับการจัดการในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ทีมบริหารงานเอกสารที่เชี่ยวชาญ ได้เข้ามารับผิดชอบงานบริหารจัดการและดูแลหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งช่วยให้ผู้ตรวจสอบการเรียกร้องสามารถมุ่งความสนใจที่จะดูแลงานทางด้านเทคนิคได้อย่างเต็มที่
 • อำนวยความสะดวกให้การติดต่อระหว่างคุณและผู้ตรวจสอบการเรียกร้องมีมากขึ้น ทำให้สามารถทำงานเชิงรุกและร่วมมือกันในการหาทางออกสำหรับกรณีเรียกร้องได้เป็นอย่างดี
   

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงกระบวนการเรียกร้อง และการนำเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเข้ามาใช้ ซึ่งช่วยให้คุณสบายใจเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการสินไหม
 

เมื่อใดที่คุณเรียกร้องสินไหมทดแทน นั่นคือโอกาสที่เราจะได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณ คุณสามารถพูดคุยกับตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของคุณ หรืออาจดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้อง หรือติดต่อเราโดยตรง

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะจัดการกับการเรียกร้องสินไหมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ เพื่อช่วยสนับสนุนให้คุณได้รับการบรรเทาความเสียหายและกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด

เมื่อมีการตกลงเรื่องสินไหมทดแทน ความเร็วและความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เราปรับวิธีการของเราในแต่ละกรณีเรียกร้อง เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความเป็นธรรมโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด ในขณะที่ยังคงใส่ใจกับความต้องการของคุณ

กรณีเรียกร้องขนาดเล็กที่มีตวามซับซ้อนน้อย จะได้รับการจัดการผ่านกระบวนการ ”เร่งด่วน (fast-track)” เพื่อให้การตกลงเรื่องสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเรียกร้องประเภทนี้ เราต้องการข้อมูลสั้น ๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยให้เราประเมินการเรียกร้องได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับกรณีที่มีการสูญเสียขนาดใหญ่ เมื่อคุณเรียกร้องสินไหมทดแทนกับเอไอจี คุณจะได้พูดคุยโดยตรงกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ และคุณยังสามารถวางใจในทีมงานของเราที่มีความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะในการทำงานในประเทศ

ขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ประกันภัยรายบุคคล

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและ e-mail เพื่อทางบริษัทจะสามารถแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

            แผนกสินไหมทดแทน

            ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมจากท่าน บริษัทจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

5. ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร

6. ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทจะใช้เวลา 15 วันทำการ ในการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง e-mail หรือ sms ให้ท่านทราบต่อไป

7. บริษัทฯจะจัดส่งเช็คสินไหมทดแทน ภายใน10 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: claimshareservices@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
โทรสาร 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมหรือเงินทดแทน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/กลุ่ม

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

·       ให้ผู้รับผลประโยชน์หรือญาติรีบแจ้งบริษัทฯทราบทันที (โทรศัพท์,โทรสาร,ฯลฯ) จัดให้มีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย โดยแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทย์สภา หรือองค์กรวิชาชีพที่เทียบเท่ากัน หรือสถาบันนิติเวชวิทยา

·       ให้ผู้รับผลประโยชน์หรือญาติจัดหาเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา จ่ายค่าสินไหมการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

    -       กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ” โดยผู้รับประโยชน์ลงลายมือชื่อ

    -       สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานตำรวจ

    -       สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ/รายงานการตรวจศพ

    -       สำเนาใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย

    -       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์

    -       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์

    -       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีผู้รับประโยชน์เป็นบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

    -       เอกสารแสดงความเป็นพนักงาน เช่น บัตรพนักงาน,บัตรลงเวลาการทำงาน, บัญชีการจ่ายค่าจ้างฯ (กรณีประกันภัยกลุ่มพนักงาน)

    -       รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (หากเสียชีวิตระหว่างการรักษา)

    -       สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

 

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ (ทุกแผนประกันภัย)

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม:

    -    สำเนาประวัติการรักษา / รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยระบุความสูญเสีย

    -   สำเนาบัตรประชาชนผู้เรียกร้อง / ผู้บาดเจ็บ

    -   รูปถ่ายของผู้บาดเจ็บ หรืออวัยวะที่สูญเสีย

 

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ

กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ” และลงลายมือชื่อ “ผู้เรียกร้อง(ตอนล่าง) พร้อมกับแนบเอกสารดังนี้:

·    รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา

·    ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน

 

การใช้บริการผ่านบัตรสมาชิกPA PRIVILEGED CARD และ PA GUARD CARE CARD มีขั้นตอนดังนี้:

·    ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบัตรสมาชิกๆ จากรายนามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบกรมธรรม์ หรือโทรถามในวันและเวลาทำการของบริษัท ที่

ศูนย์บริการลูกค้า 02 649 1999
แผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 02 649 1536

·    แสดงบัตรสมาชิกฯ พร้อมบัตรที่มีรูปถ่ายออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น ( เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่ ,บัตรข้าราชการ เป็นต้น)

·    ในกรณีผู้บาดเจ็บเป็นเด็กให้แสดงบัตรสมาชิกฯ พร้อมบัตรของบิดา, มารดา , ผู้ปกครอง ที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น เช่น บัตรประชาชน เป็นต้น

·    ลงนามในเอกสารเรียกร้องที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ โดยไม่ต้องชำระเป็นเงินสดเว้นแต่ค่ารักษาเกินสิทธิ์ในหน้าบัตรหรือเป็นรายการยกเว้นที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง

กรณีที่โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ใช้บัตร PA PRIVILEGED CARD และ PA GUARD CARE CARD

·    กรณีที่ไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นมาก่อน แล้วต้องการมาใช้รักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลแห่งใหม่ สถานพยาบาลแห่งใหม่อาจสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้บัตรสมาชิกฯ

·    กรณีบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องชำระเงินเองแล้วนำใบเสร็จค่ารักษา,ใบรับรองแพทย์และ ใบแจ้งความ มายื่นเรียกร้องกับบริษัทฯโดยตรง

ในกรณีมีโรคเดิมหรือโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงฯลฯ ร่วมด้วย

 

หมายเหตุ:

- เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยการเดินทาง

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและ e-mail เพื่อทางบริษัทจะสามารถแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของท่าน

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

            แผนกสินไหมทดแทน

            ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมจากท่าน บริษัทจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

5. ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร

6. ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทจะใช้เวลา 15 วันทำการ ในการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง e-mail หรือ sms ให้ท่านทราบต่อไป

7. บริษัทฯจะจัดส่งเช็คสินไหมทดแทน ภายใน10 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: claimshareservices@aig.com

แนะนำติชมการบริการ ติดต่อเรื่องร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
โทรสาร 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

คำแนะนำเรื่องเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยการเดินทาง

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (ทุกแผนประกันภัย)

·    ให้ผู้รับประโยชน์หรือญาติรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที.

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” เนื่องจากอุบัติเหตุ

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต ดังนี้

 • ใบมรณบัตรของผู้เอาประกัน
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ (เสียชีวิตระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล)
 • หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (ในกรณีเสียชีวิตขณะเดินทางอยู่บนสายการบินพาณิชย์)
 • บันทึกประจำวันตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
 • เอกสารระบุการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดก (ในกรณีที่กรมธรรม์ระบุจ่ายกองมรดก)
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รายงานการตรวจศพ (Autopsy Report)
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ (ทุกแผนประกันภัย)

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต ดังนี้

 • สำเนาใบรับรองแพทย์
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
 • รูปถ่ายการทุพพลภาพ/การสูญเสียอวัยวะ
 • ในกรณีจ่ายผู้รับผลประโยชน์จะต้องแนบเอกสารของผู้รับผลประโยชน์มาด้วย ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

 

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ทุกแผนประกันภัย)

ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่ารักษาพยาบาล (ที่ระบุรายการค่ารักษาพยาบาลต่างๆ)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน พร้อมหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทยของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้าออกผ่านทางระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเข้าออก

กรณีผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์รายวัน เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์
 • สำเนาใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเคลื่อนย้ายหรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ทุกแผนประกันภัย)

·    ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หลัง จากนั้น Travel Assistance จะเป็นผู้พิจารณาในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สำหรับการรักษาในขั้นต่อไป ผู้เอาประกันภัยควรขอรายงานแพทย์พร้อมใบรายการแสดงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลด้วย

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างการเดินทางและต้องส่งศพกลับประเทศไทย (ทุกแผนประกันภัย)

การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย:

·    ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศไทย

·    ให้ผู้รับประโยชน์หรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและรวบรวมเอกสารตามกรณีเรียกร้อง ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตข้างต้น

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์, ใบมรณะบัตร (กรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต)
 • เอกสารทางกฎหมายที่แสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สูติบัตร, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนบ้าน (กรณีที่บุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตและเป็นสาเหตุให้ต้องมีการบอกเลิกการเดินทาง)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน (Boarding pass) หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง และเอกสารการได้รับการคืนเงิน (ถ้ามี)

กรณีผู้เอาประกันภัยลดจำนวนวันเดินทาง (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์, ใบมรณะบัตร (กรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต)
 • เอกสารทางกฎหมายที่แสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สูติบัตร, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนบ้าน (กรณีที่บุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตและเป็นสาเหตุให้ต้องมีการลดจำนวนวันเดินทาง)
 • เอกสารหลักฐานการแสดงว่าเป็นผู้ร่วมเดินทาง (กรณีเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยหนักของเพื่อร่วมเดินทาง) เป็นสาเหตุให้ต้องมีการลดจำนวนวันเดินทาง
 • หลักฐานการเกิดภัยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้น ณ สถานที่ที่อยู่ในแผนการเดินทาง (กรณีเกิดภัยธรรมชาติทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้)
 • สำเนาโดยสารเครื่องบินเดิม และสำเนาโดยสารเครื่องบินล่าสุดที่ซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงินที่เกิดขึ้นจากการลดจำนวนวันเดินทางรวมถึงการจี้เครื่องบิน
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลดจำนวนวันเดินทางรวมถึงการจี้เครื่องบิน และเอกสารการได้รับการคืนเงิน หรือเอกสารที่ระบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน (Boarding pass) หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญหายของเงินส่วนตัว(เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว/รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)

กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียหรือเกิดความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี) 

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • เอกสารรายงานความเสียหายที่ออกโดยตำรวจ / โรงแรม / บริษัทขนส่ง / สนามกอล์ฟ เพื่อประกอบการพิจารณา
 • หากโรงแรมหรือบริษัทขนส่งได้เสนอการชดใช้ รวมไปถึงการซ่อมหรือการเปลี่ยนใหม่ โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองการชดใช้
 • จดหมายรับรองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารของโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง กรณีการสูญเสียหรือเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
 • ใบบันทึกประจำวันที่ตำรวจออกให้ภายใน 24 ชม.นับจากเวลาเกิดเหตุกรณีการสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญ หรือบังคับในลักษณะรุนแรง

 


กรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้า (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • หนังสือรับรองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางจากสายการบิน
 • เอกสารการรับกระเป๋าคืนจากสายการบิน
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือเอกสารรับรองการจ่ายเงิน เช่น ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิต สำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่อแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน พร้อมหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้าออกผ่านทางระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเข้าออก

กรณีการเดินทางล่าช้า (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·   จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • หนังสือรับรองการล่าช้าจากสายการบิน
 • บัตรโดยสารและตั๋วเครื่องบินทั้งหมด
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน พร้อมหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้าออกผ่านทางระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเข้าออก

กรณีการพลาดการต่อเที่ยวบิน (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·   จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • หนังสือรับรองการพลาดเที่ยวบินจากสายการบิน
 • บัตรโดยสารและตั๋วเครื่องบินทั้งหมด
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าอาหาร เครื่องดื่มที่จำเป็น ค่าโรงแรมพักระหว่างรอเที่ยวบินทดแทน
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน พร้อมหน้าที่มีตราประทับ ระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้าออกผ่านทางระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันเวลาที่เดินทางเข้าออก

กรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·   จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาใบรับรองแพทย์และใบเสร็จ กรณีทำให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุ
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่าซ่อมแซมหรือใบเสร็จและจดหมายยืนยันจากทางร้านค้า ในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทำให้ของชิ้นนั้นเสียหาย
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

 

กรณีผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบิน หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่เข้า-ออกประเทศไทย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • หนังสือสัญญาการเช่ารถ
 • ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เช่าและระบุค่าความรับผิดชอบส่วนแรก (Excess)
 • ใบบันทึกประจำวันตำรวจที่ระบุรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ และรายละเอียดความเสียหายของตัวรถ
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับการชำระค่าความรับผิดส่วนแรก (Excess)

หมายเหตุ :

·    โปรดจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ มิฉะนั้น อาจทำให้การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมล่าช้า

·   เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

กรณีฉุกเฉินติดต่อ Travel Assistance โทร. 662-649-1346 (24 ชม.)

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและ e-mail เพื่อทางบริษัทจะสามารถแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

            แผนกสินไหมทดแทน

            ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมจากท่าน บริษัทจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

5. ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร

6. ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทจะใช้เวลา 15 วันทำการ ในการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติผ่านทาง e-mail หรือ sms ให้ท่านทราบต่อไป

7. บริษัทฯจะจัดส่งเช็คสินไหมทดแทน ภายใน10 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: claimshareservices@aig.com

แนะนำติชมการบริการ ติดต่อเรื่องร้องเรียน:

โทร. 0 2649 1596

โทรสาร 0 2649 1998

E-mail: complaint.th@aig.com

คำแนะนำเรื่องเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ  

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (ทุกแผนประกันภัย)

·    ให้ผู้รับประโยชน์หรือญาติรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” เนื่องจากอุบัติเหตุ

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต ดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาใบรับรองแพทย์
 • สำใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รายงานการตรวจศพ (Autopsy Report) รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 • หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (ในกรณีเสียชีวิตขณะเดินทางอยู่บนสายการบินพาณิชย์)
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • เอกสารระบุการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดก (ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุจ่ายกองมรดก)
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น 

 

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ (ทุกแผนประกันภัย)

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม:

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา สมรรถภาพของการได้ยินหรือการพูด หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • รูปถ่ายการทุพพลภาพ / การสูญเสียอวัยวะ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี) 

 

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ทุกแผนประกันภัย)

ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี) 

 

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

·    ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หลัง จากนั้น Travel Assistance จะเป็นผู้พิจารณาในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สำหรับการรักษาในขั้นต่อไป ผู้เอาประกันภัยควรขอรายงานแพทย์พร้อมใบรายการแสดงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลด้วย

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและต้องส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย:

·    ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศไทย

·    ให้ผู้รับประโยชน์หรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและรวบรวมเอกสารตามกรณีเรียกร้อง ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตข้างต้น

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว ในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • จดหมายรับรองการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ขนส่ง กรณีการสูญหายหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของบริษัทผู้ขนส่ง
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี) 

 

กรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·   จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับความเสียหาย และประจักษ์พยาน
 • หนังสือยืนยันจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย ระบุถึงรายละเอียดการเกิดเหตุ รายการทรัพย์สินที่เสียหาย ซึ่งมีการรับรองโดยผู้ที่ได้รับความเสียหายและประจักษ์พยานในเหตุการณ์
 • สำเนาใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีทาให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุ
 • กรณีที่สามารถซ่อมแซมให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือจาเป็นต้องซื้อทรัพย์สินนั้น ๆ เนื่องจากทาให้ทรัพย์สินนั้นเสียหาย ต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และจดหมายยืนยันจากทางร้านค้า
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี) 

 

กรณีผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายแก่สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนนั้น ๆ
 • รายงานแพทย์ผู้ทาการรักษา (ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เจ็บป่วย ถูกส่งกลับเพื่อทาการรักษาตามคาวินิจฉัยของแพทย์ที่ทาการรักษา หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย)
 • หลักฐานการหยุดพักการเรียนจากสถาบันการศึกษา
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีการเสียชีวิตของสมาชิกของครอบครัว
 • สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิกของครอบครัวที่เสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกของครอบครัวที่เสียชีวิต
 • สำเนาบันทึกประจาวันจากสถานีตำรวจท้องที่ ในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี)

 

กรณีผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

·    ติดต่อ Travel Assistance ให้ทราบทันที

·    กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·    จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสำนักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
 • สำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่ระบุถึงการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
 • รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาของผู้เอาประกันภัยที่ระบุจานวนวันที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหารที่เกิดขึ้นจริงของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
 • จดหมายยืนยันจากโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาว่าไม่มีสมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัยดูแลขณะที่ต้องเข้ารับการรักษา
 • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

·    โปรดจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ มิฉะนั้น อาจทำให้การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมล่าช้า

·   เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

กรณีฉุกเฉินติดต่อ Travel Assistance โทร. 662-649-1346 (24 ชม.)

คำแนะนำ

คำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

•    ตั้งสติ ควบคุมความตกใจ ตรวจสอบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่  หากมี แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อประสานขอความช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

•    ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถยนต์ เว้นแต่มีความจำเป็น หรือต้องช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีบาดเจ็บสาหัส

•    ติดต่อ AIG Auto Hotline Call Center ทันที ได้ที่ 0 2649 1999 กด 1และ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งข้อมูลดังนี้
    o    ชื่อผู้ขับขี่หรือผู้แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้น
    o    แจ้งหมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถยนต์ และ/หรือหมายเลขกรมธรรม์
    o    แจ้งสถานที่เกิดเหตุ หรือจุดนัดหมาย โดยแจ้งจุดสังเกตที่เห็นได้ชัด เช่น ชื่อถนน อาคารสูงใกล้เคียง หรือป้ายต่างๆ
    o    ลักษณะการเกิดเหตุเบื้องต้น

•    Call Center จะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สำรวจภัยที่ใกล้ที่สุด เพื่อเดินทางไปยังจุดนัดหมาย ท่านจะได้รับ SMS แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณ

•    ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ ท่านควรถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ และความเสียหายทั้งรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆของทุกฝ่ายเก็บไว้ เผื่อจำเป็นต้องมีการใช้อ้างอิงภายหลัง (โดยเฉพาะหากคู่กรณีเป็นรถมอเตอร์ไซค์)

•    หากไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และ/หรือ เหตุการณ์แน่ชัด และลูกค้ายอมรับในความประมาท อาจพิจารณาเคลื่อนย้ายรถออกจากช่องจราจรด้านข้างในจุดที่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร

•    ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายต้องรับผิดหรือไม่ อย่ารีบเซ็นหนังสือยอมรับผิดหรือตกลงหรือเสนอเงื่อนไขใดๆ ให้กับคู่กรณี  ควรรอให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัย ตรวจสอบอุบัติเหตุให้ครบถ้วนถูกต้องเสียก่อน

•    เจ้าหน้าที่สำรวจภัย  จะให้ความช่วยเหลือ และบริการท่านจนจบกระบวนการ และจะให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ท่านในการติดต่อเพื่อรับการบริการ ในขั้นตอนถัดจากนี้ไปด้วย

•    หากรถยนต์ไม่สามารถขับขี่ได้ เช่น หม้อน้ำรั่วจากการชน หรือระบบสำคัญของรถยนต์เสียหาย บริษัทมีบริการรถลากจูง ดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

•    ทุกเคลมจะถูกมอบหมายไปยังเจ้าหน้าที่สินไหมโดยเฉพาะซึ่งจะแนะนำตัวต่อท่านและเป็นผู้ช่วยเหลือให้บริการเฉพาะสำหรับท่าน

 

สำหรับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุจราจรโดยตรง (เคลมแห้ง หรือเคลมที่ไม่มีคู่กรณี)


สำหรับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและเสียหายไม่มาก (เคลมแห้ง หรือเคลมที่ไม่มีคู่กรณี) เช่น ชนสัตว์ เฉี่ยวชนฟุตบาท  รั้ว หรืออื่นๆ  กระจกแตก ความเสียหายต่อยางจากอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ท่านสามารถนำรถยนต์เข้าไปแจ้งอุบัติเหตุยังอู่ในเครือ AIG ได้ในวันและเวลาทำการ อู่ในเครือจะบริการตรวจสอบความเสียหายและบริการเปิดเคลมให้แก่ท่าน โดยจะอธิบายเงื่อนไขที่ถูกต้องให้ท่านทราบ และนัดหมายรับรถเข้าซ่อมตามคิวที่ว่างต่อไป
สามารถตรวจสอบชื่อ ที่อยู่และแผนที่ที่ตั้ง ของอู่ในเครือ AIG ได้ที่ www.aig.co.th/g-h

 

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ (เคลมสด)

•    ติดต่อ AIG Auto Claim Hotline Call Center ทันที ได้ที่ 0 2649 1999 กด 1 และ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งข้อมูลดังนี้
    -    ชื่อผู้ขับขี่หรือผู้แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้น
    -    แจ้งหมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถยนต์ และ/หรือหมายเลขกรมธรรม์
    -    แจ้งสถานที่เกิดเหตุ หรือจุดนัดหมาย โดยแจ้งจุดสังเกตที่เห็นได้ชัด เช่น ชื่อถนน อาคารสูงใกล้เคียง หรือป้ายต่างๆ
    -    ลักษณะการเกิดเหตุเบื้องต้น  

บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานสำรวจภัยไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดเพื่อให้บริการ
หลังจากนั้นท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์และอู่ในเครือ โดยสามารถตรวจสอบชื่อ ที่อยู่และแผนที่ที่ตั้ง ของอู่ในเครือ AIG   ได้ที่ www.aig.co.th/g-h

 

กรณีเรียกร้องไม่มีคู่กรณี  หรือ ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ (เคลมแห้ง)

-    สามารถนำรถเข้าไปที่อู่ในเครือ และกรอกเอกสารเคลมให้ที่อู่
-    หรือ ติดต่อ AIG Auto Claim Hotline Call Center 0 2649 1999 เพื่อขอคำแนะนำ/ช่วยเหลือเพิ่มเติม

ทางอู่จะจัดทำรายงานความเสียหายและประสานงานกับบริษัทฯ พร้อมกับแจ้งกำหนดนัดหมายวันที่นำรถเข้าซ่อมที่อู่ ทั้งนี้ขึ้นกับความสะดวกของท่านและคิวงานของทางอู่
หากต้องการความช่วยเหลืออื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อ AIG Auto Claim Hotline Call Center 0 2649 1999

 

เอกสารยื่นประกอบการเรียกร้อง

เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเหตุ
สำหรับแจ้งเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ (เคลมสด)

-    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่, สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนากรมธรรม์

สำหรับแจ้งเคลมไม่มีคู่กรณี  หรือ ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ (เคลมแห้ง)

-    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่, สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนากรมธรรม์

เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อซ่อมรถยนต์
กรณีเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ในเครือ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์) ท่านสามารถยื่นเอกสารที่อู่หรือศูนย์ได้

-    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
-    สำเนาทะเบียนรถ
-    ใบหลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้ (สำหรับกรณีเคลมสด หรือเคลมแห้งที่ท่านได้แจ้งเคลมเรียบร้อย พร้อมรับใบหลักฐานความเสียหายมาแล้ว)
-    สำเนากรมธรรม์รถยนต์

กรณีประสงค์ซ่อมอู่หรือศูนย์นอกเครือ (กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนจัดซ่อม)

-    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
-    สำเนาทะเบียนรถ
-    ใบเสนอราคาจากอู่หรือศูนย์นอกเครือ
-    ใบหลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้ (สำหรับกรณีเคลมสด หรือเคลมแห้งที่ท่านได้แจ้งเคลมเรียบร้อย พร้อมรับใบหลักฐานความเสียหายมาแล้ว)
-    สำเนากรมธรรม์รถยนต์

 

หมายเหตุ:

- เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้


ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ

หลังจากยื่นเอกสารครบ

-    กรณีจัดซ่อมโดยอู่ในเครือ หากไม่มีข้อสงสัยในอุบัติเหตุ รวมทั้งการประเมินราคา บริษัทฯจะอนุมัติไม่เกิน 3 วันนับจากวันได้รับเอกสารเสนอราคาจากอู่
-    กรณีลูกค้านำไปซ่อมโดยอู่นอกเครือ (กรุณาติดต่อบริษัทฯก่อนนำรถเข้าซ่อม) ไม่มีข้อสงสัยในอุบัติเหตุ รวมทั้งการประเมินราคา บริษัทฯจะอนุมัติไม่เกิน 3 วันนับจากวันได้รับเอกสารเสนอราคาจากอู่
-    กรณีอื่นๆ การจัดทำเช็คใช้เวลาภายใน 14 วันนับจากการอนุมัติ

 

ระยะเวลาการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหม

-    กรณีจัดซ่อมโดยอู่ในเครือ บริษัทฯจะชำระค่าซ่อมโดยตรงกับทางอู่
-    กรณีลูกค้านำไปซ่อมโดยอู่นอกเครือ กรุณาติดต่อบริษัทฯก่อนนำรถเข้าซ่อม  เพื่อบริษัทฯจะประสานงานในการประเมินราคา รวมถึงการนัดชำระเงินให้แก่อู่นั้นๆโดยตรง
-    กรณีอื่นๆ การจัดทำเช็คใช้เวลาภายใน 14 วันนับจากการอนุมัติ

 

ช่องทางการติดต่อ:
AIG Auto Claims Hotline Call Center (24 ชม./7วัน) โทร. 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1998
E-mail: AutoClaimCallcenter.th@AIG.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร.: 0 2649 1596
โทรสาร: 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

คำแนะนำเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับบ้านอยู่อาศัย

- ถ่ายภาพความเสียหาย หรือร่องรอยไว้ทั้งหมด
- เก็บซากทรัพย์ที่เสียหายไว้ อย่าทิ้ง
- ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเบื้องต้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเพิ่มมากขึ้น
- ติดต่อ AIG Call Center 0 2649 1999 เพื่อแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยเร็ว

คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

แจ้งให้บริษัททราบโดยเร็ว และส่งมอบหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย

กรณีไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยเข้าตรวจสอบ (ส่งเคลมเองทาง email)

-    กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สิน
-    แนบภาพถ่ายความเสียหายทั้งต้นเหตุ และความเสียหายทั้งหมด  
-    แนบภาพถ่ายด้านหน้าของสถานที่เอาประกันภัย และบ้านเลขที่ของสถานที่เอาประกันภัย
-    แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
-    แนบใบเสนอราคาค่าซ่อม / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน (ค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย)
-    ส่งเอกสารทั้งหมดมาทาง email ที่ Thailand.cc@aig.com
  หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ "แผนกสินไหมทดแทน" ตู้ ปณ.40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

กรณีต้องให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยเข้าตรวจสอบ

-    หลังจากเกิดเหตุ ให้โทรแจ้ง AIG Call Center 0 2649 1999 โดยเร็วที่สุด บริษัทฯ จะรีบดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่สำรวจภัยติดต่อท่าน เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่เอาประกันภัย กรอกข้อมูลและเก็บเอกสาร หลักฐานต่างๆ

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

-    แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
-    ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
-    ภาพถ่ายด้านหน้า และบ้านเลขที่ของสถานที่เอาประกันภัย
-    สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์
-    ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน (ค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย)
-    สำเนาบันทึกประจำวัน (ในกรณีอย่างเช่น ไฟไหม้, โจรกรรม ฯลฯ)
-    สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ

หลังจากยื่นเอกสารครบ

-    ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์ ทางบริษัทจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ ในการพิจารณาพร้อมทั้งแจ้งผลการอนุมัติให้ท่านทราบ
-    ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารเบื้องต้น

ระยะเวลาการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหม

บรษัทฯ จะใช้เวลาในการทำเอกสารทางการเงิน เพื่อจ่ายสินไหม 7 วันทำการหลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

 

ช่องทางการติดต่อ:
โทร.: 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1998
E-mail: Thailand.cc@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร.: 0 2649 1596
โทรสาร: 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยกอลฟ์ ให้ครบถ้วน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

            แผนกสินไหมทดแทน

            ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

หรือส่งเอกสารทั้งหมดมาทาง email ที่ Thailand.cc@aig.com

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมจากท่าน บริษัทจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ

หลังจากยื่นเอกสารครบ

-    ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์ ทางบริษัทจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ ในการพิจารณาพร้อมทั้งแจ้งผลการอนุมัติให้ท่านทราบ
-    ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารเบื้องต้น

ระยะเวลาการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหม

บริษัทฯ จะใช้เวลาในการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหม 7 วันทำการหลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

 

ช่องทางการติดต่อ:
โทร.: 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1998
E-mail: Thailand.cc@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร.: 0 2649 1596
โทรสาร: 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

คำแนะนำเรื่องเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

(การเสียชีวิต หรือ ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในขณะฝึกหัดการซ้อม หรือ การเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือ สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ)

กรณีทำให้บุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือ ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ

- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับผลประโยชน์
- สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอก
- สำเนาใบมรณบัตรของบุคคลภายนอก (กรณีเสียชีวิต)
- รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาของบุคคลภายนอก
- ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่ารักษาพยาบาล
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ

- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แนบภาพถ่ายความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด
- แนบใบเสนอราคาค่าซ่อม / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน (ค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย)
- เอกสารยืนยันผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
- บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (แล้วแต่กรณี)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของทรัพย์สิน
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกัน

(การเสียชีวิต หรือ ความบาดเจ็บทางร่างกาย ของผู้เอาประกันอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ในขณะฝึกหัดการซ้อม หรือ การเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือ สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ)

กรณีบาดเจ็บ
- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับผลประโยชน์
- รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
- ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่ารักษาพยาบาล
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีเสียชีวิต
- สำเนาใบมรณบัตร
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
- สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ / รายงานการตรวจศพ
- รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (เสียชีวิตระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล)
- รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหาย

(ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ในขณะฝึกหัด ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือ สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือขณะเดินทางไป-กลับโดยตรง ระหว่างที่พักของผู้เอาประกันและสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว)

- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แนบภาพถ่ายความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟทั้งหมด
- เก็บซากความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเอาไว้
- แนบใบเสนอราคาค่าซ่อม / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน (ค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ

กรณีรางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน

- แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- ใบ Score card / หลักฐานการเล่นกอล์ฟจากทางสนามกอล์ฟ
- สำเนาใบ Certificate / สำเนาหนังสือรับรองการทำโฮล-อิน-วัน จากทางสนามกอล์ฟ

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ประกันภัยธุรกิจ

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการก่อสร้าง ประกันภัยวิศวกรรม และประกันภัยธุรกิจรายย่อย (SMEs) ให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

    ก)       อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

    ข)       ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สินและเอสเอ็มอีที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.     ใบเสนอราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย

3.     สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาจดทะเบียนบริษัท

4.     รูปภาพความเสียหาย

5.     บันทึกประจำวันตำรวจ (กรณีเป็นคดีอาญา)

6.     และเอกสารอื่นที่บริษัทอาจร้องขอในภายหลัง

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายหรือประกันภัยเงินทดแทนแรงงานให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

ก) อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

ข) ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันความรับผิดตามกฎหมาย หรือเงินทดแทนแรงงานที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.     ต้นฉบับใบรับรองแพทย์, ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (กรณีบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ)

3.     ใบเสนอราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย (กรณีทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหาย)

4.     สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาจดทะเบียนบริษัท ทั้งของผู้เอาประกันและผู้เสียหาย

5.     รูปภาพความเสียหาย

6.     ใบแสดงสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย สูญหาย

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทางการเงินให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

ก)  อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

ข) ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

 

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร.: 0 2649 1596
โทรสาร: 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันความรับผิดทางการเงินที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.     รายละเอียดลำดับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

3.     หลักฐานที่แสดงวันเดือนปีที่ผู้เอาประกันหรือผู้ถือกรมธรรม์ทราบเหตุการณ์เป็นครั้งแรก

4.     รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงเหตุผลที่มีการเรียกร้องความรับผิดทางการเงินไปยังผู้เอาประกัน และรายละเอียดเกี่ยวกับการถูกกล่าวหา หรือการกระทำผิด (ถ้ามี)

5.     สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจดหมายทวงถาม หมายศาล เอกสารทางศาล เอกสารการตรวจสอบภายใน เอกสารการโต้ตอบระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่นที่จะช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการขนส่งสินค้าให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

ก) อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

ข) ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วคำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการขนส่งสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.     Commercial Invoice/ Packing List/ Weight Note

3.     ต้นฉบับใบตราส่ง (Bill of Lading) / Air Waybill / Transportation Agreement (Front & Back sides)

4.     Exception List / Delivery Receipt noting the exception

5.     Sales Contract / Purchase Order

6.     Claim letter to the carrier / bailee (request Survey note/ Cargo damage report(DMC)/ Damage report)

    a) Sea Freight / Overland Transit - 3 working days after the date of delivery

    b)  Air Freight - 7 days after the date of delivery

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินเชื่อทางการค้าให้ครบถ้วน

2.     รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือแบบฟอร์มดังกล่าว

3.     จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

ก) อีเมล: thclclaims@aig.com หรือ:

ข) ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง "ฝ่ายสินไหมพาณิชยกรรม" ชั้น 23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.     บริษัทฯ จะตอบรับการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังท่านผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งเคลมจากท่าน

5.     ถ้าบริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอเอกสารจากท่านเพิ่มเติม หรือการเข้าสำรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านจะได้รับการแจ้งหรือนัดหมายภายใน 3 วันทำการ

6.     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองแก่ท่านภายใน 15 วันทำการ

7.     ถ้าบริษัทฯ ตอบรับความคุ้มครองให้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

 

ช่องทางการติดต่อ:
โทร. 0 2649 1999
E-mail: thclclaims@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

 

เอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.     แบบฟอร์ม Proof of Loss และประวัติการค้าขายแก่ผู้ซื้อ 1 ปีย้อนหลัง

2.     สัญญาซื้อขาย

3.     ใบแจ้งหนี้

4.     ใบตราส่งหรือเอกสารเทียบเท่าเอกสารสำหรับการส่งออกนอกประเทศ

5.     เอกสารการตอบโต้ตอบแก่ผู้ซื้อ ผู้ค้ำประกัน ธนาคารที่เรียกเก็บเงิน ธนาคาร หรือตัวแทนที่จะสามารถติดตามเงินเพื่อบรรเทาความเสียหาย  กรณีผู้ซื้อมีหนี้สินล้นพ้นตัว โปรดจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

YOUR CHOICE

รับประกันเลือกซ่อม สถานบริการซ่อมรถยนต์ ที่ไหนก็ได้ สำหรับรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ ประสงค์จะนำเข้าซ่อมยังอู่ที่ผู้เอาประกันให้ความไว้วางใจในการจัดซ่อม ทั้งเบี้ยซ่อม อู่ห้าง และ เบี้ยธรรมดา (เฉพาะกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+ และ 3+)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม