ประกันภัยที่อยู่อาศัย

ปกป้องบ้านที่คุณรักและทรัพย์สิน

ปกป้องบ้านของคุณ ทรัพย์สินอันมีค่าและคนที่คุณรักจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยแผนคุ้มครองบ้านที่ครอบคลุมอย่างหลากหลาย คุณจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือบ้านส่วนตัว

ประกันภัยอีลีทโฮม (Elite Home) - AIG Thailand

แผนประกันภัยบ้านพักอาศัยระดับพรีเมี่ยมที่มี 4 แผนคุ้มครองให้เลือก ด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุมภัยทุกประเภทที่เกี่ยวกับบ้าน และสิ่งที่อยู่ในบ้าน ขอบเขตของความคุ้มครองได้ขยายรวมถึงวัตถุโบราณ ภาพวาด เครืองประดับ อัญญมณี ภัยจากการโจรกรรม และความรับผิดต่อสาธารณะบุคคลภายนอก.

มายโฮม มายช้อยส์ (My Home My Choice) - AIG Thailand

แผนการประกันภัยที่ออกแบบให้เหมาะสำหรับบ้านอยู่อาศัย หรือคอนโดมิเนียม มอบความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินที่อยู่ภายใน พร้อมคุ้มครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง คุณสามารถเลือกระดับความคุ้มครองหลักที่ต้องการและเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการอยู่อาศัยของคุณ.