มายโฮม มายช้อยส์

แผนประกันภัยบ้านที่ตรงใจคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ภาพรวม


แผนการประกันภัยที่เหมาะสำหรับบ้านอยู่อาศัยหรือคอนโดมิเนียม  คุณสามารถเลือกระดับความคุ้มครองหลักที่ต้องการและเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการอยู่อาศัยของคุณ

ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางใจเมือง หรือบ้านส่วนตัวข้างทะเลสาบ ประกันอัคคีภัยพื้นฐานอาจจะไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคุณ

แผนประกันภัยมายโฮม มายช้อยส์ ให้คุณสามารถเลือกความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของคุณ เริ่มต้นด้วยการคุ้มครองอาคาร หรือทรัพย์สินภายในอาคาร แล้วปรับแผนคุ้มครองให้เหมาะสมกับรูปแบบการอยู่อาศัยของคุณ

ผลประโยชน์*


คุ้มครองทรัพย์สินที่รักของคุณ
มายโฮม มายช้อยส์ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวอาคาร ตลอดจนทรัพย์สินที่มีค่าจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ยานพาหนะ หรืออากาศยาน รวมถึงการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน

ความคุ้มครองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
 แผนประกันภัยมายโฮม มายช้อยส์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแผนการประกันที่กำหนด คุณสามารถเลือกระดับของความคุ้มครองอาคารหรือสิ่งที่อยู่ภายในให้เหมาะกับบ้าน เพราะคุณเป็นเจ้าของแผนการประกันที่สามารถปรับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคุณ

ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษ
ด้วยความคุ้มครองเพิ่มอีก 4 ทางเลือก เปิดโอกาสให้คุณเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ อาทิเช่น การสูญหายของเครื่องประดับ อัญญมณี หรือ นาฬิกา  ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าลัดวงจร การแตกหักของกระจก และความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยนี้เหมาะสำหรับใคร
เจ้าของที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ต้องการความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน อาคาร ตลอดจากความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

แผนการประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการความคุ้มครองฐานรากของอาคาร

ความคุ้มครอง*


ความคุ้มครองหลัก

แผน

ความคุ้มครองหลัก

วงเงินความคุ้มครอง (บาท)ภัยหลัก 1

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากยานพาหนะ อากาศยาน

(ตามมูลค่าทรัพย์สิน)

โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

(ตามมูลค่าทรัพย์สิน)

วงเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท

 

ภัยหลัก 2

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากยานพาหนะ อากาศยาน แผ่นดินไหว ลมพายุ ควัน

(ตามมูลค่าทรัพย์สิน)

โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

(ตามมูลค่าทรัพย์สิน)

วงเงินขั้นต่ำ 50,000 บาทความคุ้มครองเสริม

แผน

ความคุ้มครองเสริม

วงเงินความคุ้มครอง (บาท)/ เบี้ยประกันภัย (บาท)

ภัยเสริม 1

การสูญหายของเครื่องประดับอัญมณี และนาฬิกา จากการ โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะภายในสถานที่เอาประกัน

      10,000 บาท/ชิ้น

      200,000 บาท/ปี

     (ความรับผิดส่วนแรก 5,000 บาท/ครั้ง)

 

     เบี้ยประกันภัย 1,000/บาท

ภัยเสริม 2

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

         50,000           เบี้ยประกันภัย  250/บาท

         100,000         เบี้ยประกันภัย  500/บาท

         200,000         เบี้ยประกันภัย  1,000/บาท

         300,000         เบี้ยประกันภัย  1,500/บาท

         500,000         เบี้ยประกันภัย  2,500/บาท

ภัยเสริม 3

ประกันกระจก

         10,000           เบี้ยประกันภัย    300/Baht

         20,000           เบี้ยประกันภัย    600/Baht

         30,000           เบี้ยประกันภัย    900/Baht

         50,000           เบี้ยประกันภัย    1,500/Baht

         100,000         เบี้ยประกันภัย    3,000/Baht

ภัยเสริม 4

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิต

(วงเงินจำกัดความรับผิดตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

 

  • ค่ารักษาพยาบาล

         2,000,000 ต่อปี

 

 

 


        20,000/คน และไม่เกิน 200,000/ครั้ง

        เบี้ยประกันภัย  794/บาท

 

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

การเรียกร้องสินไหมทดแทน


ช่องทางการขาย


คุณสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 

ความคุ้มครอง

Elite I

Elite II

Elite III

Elite IV

ความคุ้มครองหลัก

ความเสี่ยงภัยทุกชนิด เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ แผ่นดินไหว สึนามิ และอุบัติภัยทุกชนิดที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้น (คุ้มครองตามทุนประกัน)

3,000,000-10,000,000

10,000,001-20,000,000

20,000,001-30,000,000

Over 30,000,000

ภัยน้ำท่วม

ทุนประกันภัยน้ำท่วมและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับสถานที่เอาประกันภัย

(โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ)

เลือกซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 – 2,000,000 บาท

(ไม่เกิน 10%ของทุนประกันภัย)

 

ขยายความคุ้มครองครอบคลุม

1. ภาพวาด/ โบราณวัตถุ (วงเงินต่อชิ้น/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

20,000/200,000

40,000/400,000

60,000/600,00

100,000/1,000,000

2. การปรับสภาพภูมิทัศน์ การจัดสวน ต้นไม้ (วงเงินต่อครั้ง)

100,000

200,000

300,000

500,000

3. ภัยความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า  (วงเงินต่อครั้ง)

200,000

500,000

700,000

1,000,000

4. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวสูงสุดถึง 90 วัน (วงเงินต่อวัน/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

 

2,000/100,000

 

3,000/200,000

 

5,000/300,00

 

10,000/500,000

5. ค่าเช่าสถานที่เก็บสิ่งของขั่วคราว (สูงสุด 3 เดือน)(วงเงินต่อเดือน/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

2,000/6,000

3,000/9,000

5,000/15,000

10,000/30,000

6. ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค กล้อง(วงเงินต่อบุคคล/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

10,000/50,000

20,000/100,000

7. การขนย้ายซากทรัพย์สิน

10% ของทุนประกันภัยหลัก

8. ค่าวิชาชีพสำหรับ สถาปนิก วิศวกร พนักงานสำรวจ และอื่นๆ

10% ของทุนประกันภัยหลัก

9. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

10% ของทุนประกันภัยหลัก

10. ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์ (วงเงินต่อครั้ง/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

5,000/ 10,000

11. การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (วงเงินต่อครั้ง)

100,000

200,000

300,000

500,000

12. ความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (วงเงินต่อเหตุการณ์)

40,000

80,000

13. *การสูญหายของเครื่องประดับ อัญมณีและนาฬิกาจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และขณะเดินทางภายในประเทศไทย (ความรับผิดส่วนแรก 2,000 ต่อเหตุการณ์) (วงเงินต่อชิ้น/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

 

20,000/200,000

14. ความเสียหายต่อกระจก

100,000

200,000

15. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองต่อครอบครัวทั่วประเทศไทย)

·         ความรับผิดต่อการเสียชีวิตและ/หรือทรัพย์สินที่เสียหาย เต็มวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด

·         จำกัดความรับผิดสำหรับค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน 500,000 ตลอดอายุสัญญา

·         ค่าใช้จ่ายในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต่อคน

1,000,000

 

 

 

 

10,000

2,000,000

 

 

 

 

20,000