Travel Guard®

International Extra

 

 

ต้องการความคุ้มครองสำหรับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

   

 

ศูนย์บริการลูกค้า

ภาพรวม


Travel Guard® International Extra* แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ AIG ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางของคุณ โดยให้ความคุ้มครองมากถึง 26 ความคุ้มครอง อาทิ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองกระเป๋าหาย ไฟล์ทดีเลย์ หรือ พลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน (Overbooking) มีทั้งแผนรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว และแผนรายปีที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง (เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)

นอกจากนี้ยังคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงวัย ทำให้คุณและครอบครัวของคุณ เที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง

ด้วยเครือข่ายของ AIG ที่ครอบคลุมกว่า 230 ประเทศทั่วโลก และ มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงที่เป็นของ AIG เอง 8 แห่งทั่วโลก ที่พร้อมดูแลคุณด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสูง และพนักงานที่ให้บริการด้วยภาษาไทย และภาษาอื่นมากกว่า 40 ภาษา คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการและแก้ปัญหาฉุกเฉินต่างๆ ระหว่างเดินทางในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

*หมายเหตุ: 

 • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เป็นชื่อที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ประกันเดินทางนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

โดดเด่นด้วยความคุ้มครอง* ที่ตอบโจทย์การเดินทางของคุณ


 • Extra! ด้วยความคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทางที่หลากหลาย อาทิ
  • การเดินทางหยุดชะงัก การเปลี่ยนเส้นทางการบิน  และ พลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน (Overbooking)
  • การสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัวจาก การล้วงกระเป๋า หรือ การทุบรถ  และ การเสียหายของทรัพย์สินภายในที่พักอาศัยจากเหตุไฟไหม้
  • การส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย
 • Wow! คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมจากอุบัติเหตุ
 • Wow! ไม่ตรวจสอบประวัติการรักษา (แม้สภาพที่เป็นมาก่อน) หากต้องเคลื่อนย้ายเพื่อทำการรักษาฉุกเฉินหรือกลับสู่ประเทศไทย หรือ ส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย
 • คุ้มครองทุกช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด – 85 ปี
 • ขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน
 • มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทั่วโลกที่พร้อมดูแลคุณ 24 ชม. ด้วยภาษาไทยและมากกว่า 40 ภาษา

 

หมายเหตุ: *ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้ (หากมี)

ความคุ้มครอง*


บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ ขอวีซ่าเป็นต้น

 • อายุที่รับประกัน
  • รายเที่ยว  
   • แผน A แผน B และ แผน C อายุระหว่าง แรกเกิด– 85 ปี
   • แผน D : แรกเกิด – 75 ปี
  • รายปี : 
   • แผน A แผน B และ แผน C อายุระหว่าง แรกเกิด– 85 ปี    
 • แผนรายเที่ยวให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว
 • แผนรายปีให้ความคุ้มครองสูงสุด 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง (เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้

 • คุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ
 • คุ้มครองผู้ที่เดินทางออกจากประเทศไทย โดยเริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับถึงประเทศไทย หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 • ตารางความคุ้มครองและผลประโยชน์

 

*หมายเหตุ

 • ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย 
 • ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้ (หากมี)
 • คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

สามารถยื่นเรื่องสินไหมทดแทน บริการสินไหมทดแทน

หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการขาย


คุณสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้