ประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

คุ้มครองทั่วโลก
ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยภาษาไทย 24 ชั่วโมง
สำหรับคุณที่ศึกษาในต่างประเทศ

 

 

 

ภาพรวม


แผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปสูงสุด 1 ปี

คุ้มครองครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่คุณศึกษาอยู่ต่างประเทศ ทั้งยังให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน หากกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยระหว่างปิดภาคเรียน (สำหรับแผนความคุ้มครอง 1 ปี) มีแผนประกันที่รองรับให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุดถึง 5,000,000 บาท อีกทั้งยังมีความคุ้มครองชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน และการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกัน กับ 3 แผนความคุ้มครองให้คุณเลือกตามความต้องการ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ*


ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

เราจะชดเชยค่าเล่าเรียน ในส่วนที่ขอคืนไม่ได้สำหรับเหตุการณ์เฉพาะกรณีตามเงื่อนไข
 

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ที่ต้องมีการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกคุณจะได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5,000,000 บาท จากความคุ้มครองตามแผนแพลทินัม ความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง นอกเหนือไปจากความคุ้มครองที่จำเป็น เช่น การเยี่ยมของญาติสนิทในขณะเจ็บป่วย การอพยพฉุกเฉินทางการแพทย์ การส่งซากศพ สัมภาระที่สูญหาย รวมถึงความรับผิดส่วนบุคคลในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินทางการแพทย์

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ที่ต้องมีการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

บริการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกที่เป็นของเราเอง

AIG ประเทศไทย ให้ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกเป็นของตัวเองในนาม Travel Guard® ทั้งหมด 8 แห่ง และมีพนักงานกว่า 1,000 คนที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงสามารถมั่นใจได้ยิ่งกว่านคุณภาพการบริการและการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ไร้รอยต่อ

ความคุ้มครอง*


นักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ

 • จำกัดอายุตั้งแต่ 11-45 ปี
 • มีการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศรวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นถึง 90 วัน ระหว่างการกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทย (สำหรับกรมธรรม์แผนความคุ้มครอง 1 ปี)
 • ความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนครั้งของการเดินทางต่อปี
 • สามารถต่ออายุกรมธรรม์ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาในต่างประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 1 ปี

มีความคุ้มครองให้เลือกได้ 3 แผน

 

ความคุ้มครอง | Coverage จำนวนเงินผลประโยชน์ | Benefit (บาท | Baht)
PLATINUM PLAN PREMIER PLAN BASIC PLAN
1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
Emergency Medical Expenses (Accident and Sickness)
5,000,000 2,000,000 1,500,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน
Study Interruption
300,000 250,000 150,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
Compassionate Visit
300,000 250,000 150,000
4. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
Accidental Death and Dismemberment Indemnity
3,000,000 2,000,000 1,500,000
5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา และผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
Emergency Medical Evacuation and Repatriation of Remains
5,000,000 4,000,000 3,000,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง
Lost Luggage and Personal Effects (Registered with Common Carrier)
80,000 40,000 20,000
 • ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหนแต่ละครั้ง
  Excess per claim
500 500 500
 • จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด
  Maximum Limits per Article/Pair/Set
8,000 4,000 2,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ
Personal Liability Abroad
5,000,000 4,000,000 2,000,000
8. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม
Felonious Assault
1,500,000 1,000,000 750,000

 

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

 

ตารางเบี้ยประกันภัย (รวมภาษี 0% และอากรแสตมป์ 0.4%)

Premium Table (Premium included tax 0% and stamp duty 0.4%)

เบี้ยประกันภัย (บาท)

Platinum Plan

Premier Plan

Basic Plan

ไม่เกิน 6 เดือน

19,691

9,872

7,155

ไม่เกิน 12 เดือน

39,380

19,742

14,310

ศึกษารายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทน คลิกที่นี่

อ่านคำแนะนำ และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

ซื้อแผนประกัน


คุณสามารถซื้อประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้