ประกันเรียนต่อต่างประเทศ
 

คุ้มครองทั่วโลก
ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยภาษาไทย 24 ชั่วโมง
สำหรับคุณที่ศึกษาในต่างประเทศ

ภาพรวม


แผนประกันภัยการเดินทาง สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปสูงสุดถึง 2 ปี

คุ้มครองครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่คุณศึกษาอยู่ต่างประเทศ ทั้งยังให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน หากกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยระหว่างปิดภาคเรียน (สำหรับแผนความคุ้มครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) มีแผนประกันที่รองรับให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุดถึง 5,000,000 บาท อีกทั้งยังมีความคุ้มครองชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน และการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกัน กับ 3 แผนความคุ้มครองให้คุณเลือกตามความต้องการ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ*


ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

เราจะชดเชยค่าเล่าเรียน ในส่วนที่ขอคืนไม่ได้สำหรับเหตุการณ์เฉพาะกรณีตามเงื่อนไข
 

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ที่ต้องมีการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกคุณจะได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5,000,000 บาท จากความคุ้มครองตามแผนแพลทินัม ความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง นอกเหนือไปจากความคุ้มครองที่จำเป็น เช่น การเยี่ยมของญาติสนิทในขณะเจ็บป่วย การอพยพฉุกเฉินทางการแพทย์ การส่งซากศพ สัมภาระที่สูญหาย รวมถึงความรับผิดส่วนบุคคลในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินทางการแพทย์

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ที่ต้องมีการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

บริการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกที่เป็นของเราเอง

AIG เป็นผู้ให้บริการประกันภัยการเดินทางในประเทศไทย ที่มีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกเป็นของตัวเอง Travel Guard® มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 8 แห่ง และมีพนักงานกว่า 1,000 คนที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงสามารถมั่นใจได้ยิ่งกว่าในคุณภาพการบริการและการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ไร้รอยต่อ

ความคุ้มครอง*


นักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ

  • จำกัดอายุตั้งแต่ 15-45 ปี
  • มีการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศรวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
  • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นถึง 90 วัน ระหว่างการกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทย (สำหรับกรมธรรม์แผนความคุ้มครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
  • ความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนครั้งของการเดินทางต่อปี
  • สามารถต่ออายุกรมธรรม์ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาในต่างประเทศ
  • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปี

มีความคุ้มครองให้เลือกได้ 3 แผน

  • ค่าชดเชยสำหรับการสูญเสียค่าเล่าเรียน
  • ค่าชดเชยสำหรับญาติที่เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกัน
  • ค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

Platinum Plan

Premier Plan

Basic Plan

1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

5,000,000

2,000,000

1,500,000

2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

300,000

250,000

150,000

3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

300,000

250,000

150,000

4.ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

3,000,000

2,000,000

1,500,000

5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาและผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

5,000,000

4,000,000

3,000,000

6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง

• ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง

• จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/ คู่/ ชุด

80,000

 

500

8,000

40,000

 

500

4,000

20,000

 

500

2,000

7. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ

5,000,000

4,000,000

2,000,000

8. ผลประโยชน์ชดเชยสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม

1,500,000

1,000,000

750,000

 

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

 

ระยะเวลาประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (บาท)

Platinum Plan

Premier Plan

Basic Plan

ไม่เกิน 6 เดือน

20,607

10,422

7,524

ไม่เกิน 12 เดือน

41,212

20,842

15,046

ไม่เกิน 18 เดือน

61,819

31,264

22,568

ไม่เกิน 24 เดือน

82,424

41,684

30,090

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว

สามารถยื่นเรื่องสินไหมทดแทน บริการสินไหมทดแทน

อ่านคำแนะนำ และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ประกันภัยการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

ซื้อแผนประกัน


คุณสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้