ติดต่อเรา

 

ติดต่อเรา

 

จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

เอไอจี ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลคุณและครอบครัว คุณสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 และ 23 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ บมจ. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107554000283

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 
โทรศัพท์: 0 2649 1999 
โทรสาร: 0 2649 1998 
E-mail: Thailand.cc@aig.com

แนะนำติชมการบริการ ติดต่อเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์: 0 2649 1596 
โทรสาร: 0 2649 1599 
E-mail: Complaint.th@aig.com

ประกันภัยรายบุคคล 
(ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย)

โทรศัพท์ : 0 2649 1999

ประกันภัยธุรกิจ

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Casualty)
โทรศัพท์ : 0 2649 1401-1403, 0 2649 1405-1406

ประกันภัยทางการเงิน (Financial Lines)
โทรศัพท์ : 0 2649 1422-1424, 0 2649 1427

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit)
โทรศัพท์ : 0 2649 1104 - 1105, 0 2649 1107 - 1108

ประกันภัยขนส่งทางทะเล (Marine)
โทรศัพท์ : 0 2649 1431, 0 2649 1435, 0 2649 1437

ประกันภัยธุรกิจรายย่อย (SME Package)
โทรศัพท์ : 0 2649 1391, 0 2649 1393

ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (Group A&H)
โทรศัพท์ : 0 2649 1089 (สำหรับตัวแทน)
โทรศัพท์ : 0 2649 1088 (สำหรับโบรคเกอร์)

ภาคเหนือ 
เชียงใหม่  : โทรศัพท์  053 281 901-3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุดรธานี  : โทรศัพท์  042 325 317

ภาคตะวันออก
ชลบุรี  : โทรศัพท์ 038 272 152-3

ภาคใต้
หาดใหญ่  : โทรศัพท์  074 231 238-9
ภูเก็ต  : โทรศัพท์  076 256 854-64

ติดต่อบริการสินไหมทดแทน ตามรายละเอียดด้านล่าง

ประกันภัยรายบุคคล
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ, ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยบ้านอยู่อาศัย: 
0 2649 1999 (24 ชม.)
ประกันภัยการเดินทาง: 0 2649 1346 (24 ชม.)

ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เวลาทำการ: 0 2649 1502, 0 2649 1565, 0 2649 1511
นอกเวลาทำการ: 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1568
อีเมล: claims.th@aig.com   

ประกันภัยทรัพย์สิน:
เวลาทำการ: 0 2649 1505, 0 2649 1511
นอกเวลาทำการ: 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1568
อีเมล: claims.th@aig.com   

ประกันภัยวิศวกรรมและพลังงาน:
เวลาทำการ: 0 2649 1505, 0 2649 1511
นอกเวลาทำการ: 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1568
อีเมล: claims.th@aig.com   

ประกันภัยขนส่งทางทะเล:
เวลาทำการ 0 2649 1513-4, 0 2649 1516
นอกเวลาทำการ 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1568
อีเมล: Thailand.MarineCLM@aig.com    

ประกันภัยทางการเงิน
เวลาทำการ: 0 2649 1537
โทรสาร: 0 2649 1569
อีเมล: claims.th@aig.com

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า:
เวลาทำการ 0 2649 1516
นอกเวลาทำการ 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1568
อีเมล: claims.th@aig.com

ประกันภัยธุรกิจรายย่อย:
เวลาทำการ 0 2649 1503, 0 2649 1507-8
นอกเวลาทำการ 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1568
อีเมล: claims.th@aig.com

สนใจร่วมงานกับ AIG ประเทศไทย คลิกที่นี่
หรือติดต่อได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
ชั้น 23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาตำแหน่งงาน AIG ทั่วโลก

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า:  0 2649 1999

จันทร์ ถึง ศุกร์ตั้งแต่เวลา: 8.30 - 17.00 น.

อีเมล : Thailand.cc@aig.com