ภาพรวม


แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางด้านการเงิน เพื่อให้สามารถเข้าถึงการประกันภัยขั้นพื้นฐานได้ ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียงหลักร้อย แต่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงถึง 110,000 บาท พร้อมคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 60 ปี 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ*


 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สูงสุด 30 วัน
 • ชดเชยรายได้ต่อเนื่องกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพภาพถาวรสิ้นเชิง สูงสุด 12 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

 

ความคุ้มครอง*


บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย

 • อายุ 20-60 ปี
 • มีความต้องการประกันภัยอุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมากนัก
 • ต้องการค่าชดเชยรายได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่สามารถประกอบอาชีพระหว่างรักษาตัวได้

มีความคุ้มครองให้เลือกได้ 5 แผน

No. ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)          
       - จากอุบัติเหตุทั่วไป 20,000 60,000 40,000 110,000 110,000
       - จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  10,000 30,000 20,000 55,000 55,000
       - จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 10,000 30,000 20,000 55,000 55,000
2 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน / สูงสุด 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 300 500      
3 ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ต่อเนื่องกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(ต่อเดือน / สูงสุด 12 เดือน)
  5,000      
4 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 180 วันแรก)
    10,000 10,000 20,000
5 ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ       110,000 110,000

 

 

*หมายเหตุ :

 • ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย 
 • ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
155 บาท/ปี 480 บาท/ปี 260 บาท/ปี 425 บาท/ปี 595 บาท/ปี

สามารถยื่นเรื่องสินไหมทดแทน บริการสินไหมทดแทน

อ่านคำแนะนำ และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ซื้อแผนประกัน


คุณสามารถซื้อประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  ร้าน 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

หมายเหตุ: 

 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) รับประกันภัยโดย บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00001/2556