มายโฮม มายช้อยส์

แผนประกันภัยบ้านที่ตรงใจคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ภาพรวม


แผนการประกันภัยที่เหมาะสำหรับบ้านอยู่อาศัยหรือคอนโดมิเนียม  คุณสามารถเลือกระดับความคุ้มครองหลักที่ต้องการและเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการอยู่อาศัยของคุณ

ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางใจเมือง หรือบ้านส่วนตัวข้างทะเลสาบ ประกันอัคคีภัยพื้นฐานอาจจะไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคุณ

แผนประกันภัยมายโฮม มายช้อยส์ ให้คุณสามารถเลือกความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของคุณ เริ่มต้นด้วยการคุ้มครองอาคาร หรือทรัพย์สินภายในอาคาร แล้วปรับแผนคุ้มครองให้เหมาะสมกับรูปแบบการอยู่อาศัยของคุณ

ผลประโยชน์*


คุ้มครองทรัพย์สินที่รักของคุณ
มายโฮม มายช้อยส์ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวอาคาร ตลอดจนทรัพย์สินที่มีค่าจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ยานพาหนะ หรืออากาศยาน รวมถึงการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน

ความคุ้มครองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
 แผนประกันภัยมายโฮม มายช้อยส์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแผนการประกันที่กำหนด คุณสามารถเลือกระดับของความคุ้มครองอาคารหรือสิ่งที่อยู่ภายในให้เหมาะกับบ้าน เพราะคุณเป็นเจ้าของแผนการประกันที่สามารถปรับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคุณ

ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษ
ด้วยความคุ้มครองเพิ่มอีก 4 ทางเลือก เปิดโอกาสให้คุณเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ อาทิเช่น การสูญหายของเครื่องประดับ อัญญมณี หรือ นาฬิกา  ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าลัดวงจร การแตกหักของกระจก และความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยนี้เหมาะสำหรับใคร
เจ้าของที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ต้องการความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน อาคาร ตลอดจากความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

แผนการประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการความคุ้มครองฐานรากของอาคาร

ความคุ้มครอง*


ความคุ้มครองหลัก

แผน

ความคุ้มครองหลัก

วงเงินความคุ้มครอง (บาท)ภัยหลัก 1

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากยานพาหนะ อากาศยาน

(ตามมูลค่าทรัพย์สิน)

โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

(ตามมูลค่าทรัพย์สิน)

วงเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท

 

ภัยหลัก 2

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากยานพาหนะ อากาศยาน แผ่นดินไหว ลมพายุ ควัน

(ตามมูลค่าทรัพย์สิน)

โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

(ตามมูลค่าทรัพย์สิน)

วงเงินขั้นต่ำ 50,000 บาทความคุ้มครองเสริม

แผน

ความคุ้มครองเสริม

วงเงินความคุ้มครอง (บาท)/ เบี้ยประกันภัย (บาท)

ภัยเสริม 1

การสูญหายของเครื่องประดับอัญมณี และนาฬิกา จากการ โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะภายในสถานที่เอาประกัน

      10,000 บาท/ชิ้น

      200,000 บาท/ปี

     (ความรับผิดส่วนแรก 5,000 บาท/ครั้ง)

 

     เบี้ยประกันภัย 1,000/บาท

ภัยเสริม 2

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

         50,000           เบี้ยประกันภัย  250/บาท

         100,000         เบี้ยประกันภัย  500/บาท

         200,000         เบี้ยประกันภัย  1,000/บาท

         300,000         เบี้ยประกันภัย  1,500/บาท

         500,000         เบี้ยประกันภัย  2,500/บาท

ภัยเสริม 3

ประกันกระจก

         10,000           เบี้ยประกันภัย    300/Baht

         20,000           เบี้ยประกันภัย    600/Baht

         30,000           เบี้ยประกันภัย    900/Baht

         50,000           เบี้ยประกันภัย    1,500/Baht

         100,000         เบี้ยประกันภัย    3,000/Baht

ภัยเสริม 4

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิต

(วงเงินจำกัดความรับผิดตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

 

  • ค่ารักษาพยาบาล

         2,000,000 ต่อปี

 

 

 


        20,000/คน และไม่เกิน 200,000/ครั้ง

        เบี้ยประกันภัย  794/บาท

 

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

การเรียกร้องสินไหมทดแทน


ช่องทางการขาย


คุณสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้