อีลีท โฮม

แผนคุ้มครองบ้านระดับพรีเมี่ยม
ที่ปกป้องทุกภัยบ้าน

ติดต่อเรา

ภาพรวม


แผนประกันภัยบ้านพักอาศัยระดับพรีเมี่ยมที่มี 4 แผนคุ้มครองให้เลือก ด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุมภัยทุกประเภท ขอบเขตของความคุ้มครองได้ขยายรวมถึงวัตถุโบราณ ภาพวาด เครืองประดับ อัญญมณี ภัยจากการโจรกรรม และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

อีลีท โฮม เป็นแพคเกจการประกันภัยสำหรับบ้านที่ครอบคลุมมากที่สุดของเรา โดยให้การปกป้องในทุกสถานการณ์และครอบคลุมทุกความเสี่ยงสำหรับตัวอาคาร (รวมฐานราก) และทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าบ้านที่รักจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี ความคุ้มครองรวมถึงสิ่งของที่มีค่า อาทิ วัตถุโบราณ ภาพวาด เครื่องประดับและนาฬิกา

ผลประโยชน์*


มอบความคุ้มครองภัยทุกประเภททั้งตัวอาคารและของใช้ในครัวเรือน 

ทรัพย์สินภายในอาคารของคุณตามจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมถึงฐานรากและของใช้ในครัวเรือนจะได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงภัยทุกประเภท ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายกรมธรรม์ประกันภัย และยังให้ความคุ้มครองการสูญหายของทรัพย์สินจากการถูกโจรกรรมหากมีการบุกรุกเข้าสู่อาคาร และมีการโจรกรรม แผนนี้สามารถมอบความคุ้มครองให้ได้สูงสุดถึง 500,000 บาทต่อครั้ง

การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                                                                                                     

คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก สูงถึง 2 ล้านบาท ในกรณีหากคุณหรือครอบครัวของคุณเกิดความรับผิดทางกฎหมายสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลที่สามภายนอก

ความช่วยเหลือหลังเกิดการสูญเสีย

เมื่อเกิดความเสียหายที่เกิดกับบ้านของคุณอาจหมายถึงคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการหาที่พักอาศัยชั่วคราว เรามอบความช่วยเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้สูงสุดถึง 500,000 บาท

การประกันภัยนี้เหมาะสำหรับใคร
ผู้เป็นเจ้าของบ้านระดับพรีเมี่ยมและบ้านส่วนตัวที่ต้องการแผนประกันภัยบ้านระดับพรีเมี่ยมด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมรวมทั้งทรัพย์สินมูลค่าสูง

ความคุ้มครอง*


ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครอง

Elite I

Elite II

Elite III

Elite IV

ความคุ้มครองหลัก

ความเสี่ยงภัยทุกชนิด เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ แผ่นดินไหว สึนามิ และอุบัติภัยทุกชนิดที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้น (คุ้มครองตามทุนประกัน)

3,000,000-

10,000,000

10,000,001-

20,000,000

20,000,001-30,000,000

Over 30,000,000

ภัยน้ำท่วม

ทุนประกันภัยน้ำท่วมและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับสถานที่เอาประกันภัย

(โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ)

เลือกซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 – 2,000,000 บาท

(ไม่เกิน 10%ของทุนประกันภัย)

 

ขยายความคุ้มครองครอบคลุม

1. ภาพวาด/ โบราณวัตถุ (วงเงินต่อชิ้น/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

20,000/200,000

40,000/400,000

60,000/600,00

100,000/1,000,000

2. การปรับสภาพภูมิทัศน์ การจัดสวน ต้นไม้ (วงเงินต่อครั้ง)

100,000

200,000

300,000

500,000

3. ภัยความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า  (วงเงินต่อครั้ง)

200,000

500,000

700,000

1,000,000

4. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวสูงสุดถึง 90 วัน (วงเงินต่อวัน/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

 

2,000/100,000

 

3,000/200,000

 

5,000/300,00

 

10,000/500,000

5. ค่าเช่าสถานที่เก็บสิ่งของขั่วคราว (สูงสุด 3 เดือน)(วงเงินต่อเดือน/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

2,000/6,000

3,000/9,000

5,000/15,000

10,000/30,000

6. ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค กล้อง(วงเงินต่อบุคคล/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

10,000/50,000

20,000/100,000

7. การขนย้ายซากทรัพย์สิน

10% ของทุนประกันภัยหลัก

8. ค่าวิชาชีพสำหรับ สถาปนิก วิศวกร พนักงานสำรวจ และอื่นๆ

10% ของทุนประกันภัยหลัก

9. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

10% ของทุนประกันภัยหลัก

10. ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์ (วงเงินต่อครั้ง/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

5,000/ 10,000

11. การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (วงเงินต่อครั้ง)

100,000

200,000

300,000

500,000

12. ความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (วงเงินต่อเหตุการณ์)

40,000

80,000

13. *การสูญหายของเครื่องประดับ อัญมณีและนาฬิกาจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และขณะเดินทางภายในประเทศไทย (ความรับผิดส่วนแรก 2,000 ต่อเหตุการณ์) (วงเงินต่อชิ้น/ วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย)

 

20,000/200,000

14. ความเสียหายต่อกระจก

100,000

200,000

15. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองต่อครอบครัวทั่วประเทศไทย)

·         ความรับผิดต่อการเสียชีวิตและ/หรือทรัพย์สินที่เสียหาย เต็มวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด

·         จำกัดความรับผิดสำหรับค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน 500,000 ตลอดอายุสัญญา

·         ค่าใช้จ่ายในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต่อคน

1,000,000

 

 

 

 

10,000

2,000,000

 

 

 

 

20,000

 

เลือกความคุ้มครองเพิ่ม:
1.การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ สามารถซื้อทุนประกันคุ้มครองเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินทุนประกันของเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินในอาคาร
2.ความเสียหายต่อกระจก สามารถซื้อทุนประกันภัยคุ้มครองเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินมูลค่ากระจกที่แท้จริง

ความคุ้มครองเสริม

เสริมความคุ้มครอง การประกันผู้เล่นกอล์ฟให้สอดคล้องกับความเป็นตัวคุณ (คุ้มครองต่อครอบครัวและทั่วประเทศไทย)
  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
1,000,000
  • ความเสียหายของอุปกรณ์กอล์ฟ
 
    (วงเงินต่อชิ้น / วงเงินตลอดอายุสัญญาประกันภัย) 10,000 / 100,000
  • เบี้ยประกันภัยต่อปี (ไม่รวมภาษีและอากร)
2,250
   

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้งง

การเรียกร้องสินไหมทดแทน


ซื้อแผนประกัน


คุณสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้