ประกันภัยรถยนต์

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ในยามที่คุณต้องอยู่บนท้องถนน

ประกันภัยรถยนต์

เรานำเสนอแผนประกันภัยรถยนต์และการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (Car Insurance) - AIG Thailand

ประกันรถยนต์ชั้น 1 จาก AIG ประกันรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองที่ครบครันที่สุด ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุการชน รถคว่ำ ไฟไหม้ การโจรกรรม และความคุ้มครองในส่วนของอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ รวมถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (Car Insurance) - AIG Thailand

ประกันรถยนต์ชั้น 3 จาก AIG ประกันภัยรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองที่ครบครันสำหรับความเสียหายและอุบัติเหตุแก่บุคคลที่สาม รวมถึงความคุ้มครองต่อผู้ขับและผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 100,000 บาท

พ.ร.บ. แผนประกันภัยแบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (Car Insurance) - AIG Thailand

ความคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลที่สาม ในส่วนของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของบุคคลที่สาม,ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่บังคับให้ต้อง มีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535.

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 (Car Insurance) - AIG Thailand

ประกันรถยนต์ชั้น 2 จาก AIG ประกันรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหาย จากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม และความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ รวมถึงความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

ประกันภัยรถยนต์ 2+, 3+ (Car Insurance) - AIG Thailand

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ 3+ จาก AIG ประกันภัยรถยนต์ ราคาคุ้มค่า ให้ความคุ้มครองที่ครบครันสำหรับรถที่เกิดปัญหาจากการชน ไฟไหม้ การโจรกรรม ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และหลักทรัพย์ในการประกันตัว รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

YOUR CHOICE


รับประกันเลือกซ่อม สถานบริการซ่อมรถยนต์ ที่ไหนก็ได้ สำหรับรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ ประสงค์จะนำเข้าซ่อมยังอู่ที่ผู้เอาประกันให้ความไว้วางใจในการจัดซ่อม ทั้งเบี้ยซ่อม อู่ห้าง และ เบี้ยธรรมดา (เฉพาะกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+ และ 3+)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม