ประกันภัยการเดินทาง

Travel Guard®
ความคุ้มครองและการช่วยเหลือ
ตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ ที่ใด

วางใจได้เมื่อคุณเดินทาง โดยมีประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองอย่างครอบคลุมและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงจาก Travel Guard® สามารถเลือกความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแผนการเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว หรือรายปี แผนการเดินทางในประเทศ 

Travel Guard® International Extra

Travel Guard® International Extra* แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ AIG ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางของคุณ โดยให้ความคุ้มครองมากถึง 26 ความคุ้มครอง อาทิ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองกระเป๋าหาย ไฟล์ทดีเลย์ หรือ พลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน (Overbooking) มีทั้งแผนรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว และแผนรายปีที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง (เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)